Testamenterad egendom - vad gäller?

2021-02-17 i Testamente
FRÅGA
Min mosters sambo testamenterar bostaden (bostadsrätt) endast till henne. Hon flyttar in till sambos lägenhet han redan äger. Han har inga barn och de inte har barn tillsammans heller. Om han avlider först, ska hans bror få hälften av bostaden som han testamenterar till min moster?
SVAR

Hej, tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!

Om en person skrivit ett giltigt testamente innan personen avlider så ska den avlidnes önskan, uttryckt i testamente, följas vid hans eller hennes bortgång.

Det enda som kan "rubba" ett testamente är bröstarvingars rätt till laglott, eller om testamentet kan anses vara ogiltigt av någon anledning och en arvtagare för en klandertalan. Bröstarvingar är barn, barnbarn, barnbarnsbarn osv i rakt nedstigande led, inte syskon, vilket betyder att testamentet ej kan rubbas på den grunden.

Testamentet kan förklaras ogiltigt om:

-person upprättat testamentet under en psykisk störning

-person blivit tvingad till att skriva testamentet

-person varit i oförstånd, beroendeställning eller haft viljesvaghet och detta har missbrukats

-person blivit svikligt förledd

-person har svävat i villfarelse

-testamentet inte har upprättats enligt alla krav enligt lag.

För att ett testamente ska vara giltigt kräver lagen att testamentet är:

-i skriftlig form

-undertecknat av testatorn, i detta fall din mosters sambo, och två vittnen

-vittnena ska vara minst 15 år, får inte vara släkt med testatorn, vara mottagare av arv eller nämnas i testamentet

-vittnena ska närvara samtidigt när testamentet signeras av testatorn och de ska veta att det är hans testamente som signeras. (10 kap. 1, 2, 4 § ärvdabalken)

Om testamentet är korrekt uppfört och det inte föreligger några andra ogiltighetsgrunder ska din moster alltså få hennes sambos bostadsrätt i enlighet med det han skrivit i sitt testamente. Det testamenterade är alltså undantaget från det övriga arvskiftet.

Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga! Du är välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Vänligen,

Frida Deivard
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2953)
2021-10-24 Barns rätt till arv
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente

Alla besvarade frågor (96521)