Testamenterad egendom med fri förfoganderätt

2021-02-24 i Testamente
FRÅGA
Mina föräldrar har skrivit ett testamente där det står: "att om pappa går bort först ska hans son få ut sin laglott enligt lag (särkullbarn) och alla resterande kvarlåtenskap ska med fri förfoganderätt tillfalla maka. När sedan mamma gått bort ska hon med den andel kvarlåtenskap som hon med fri förfoganderätt innehar efter pappa tillfalla oss döttrar".Jag undrar: Kan mamma låna ut pengar till oss gemensamma barn? Eller kan hon ge förskott på arvet? Och ärver särkullbarnet något när mamma går bort? Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som utgångspunkt utgår en från den legala arvsordningen i 2 Kap ärvdabalken när det gäller arvskifte. Då ska alla bröstarvingar oavsett om det ter sig om särkullbarn eller inte få samma andel av arvet, alltså sin arvslott. Dock är testamente något som bryter arvsordningen, så dina föräldrars testamente har företräde. Ett särkullbarn kan jämka ett testamente i denne mån hen inte fått ut sin laglott ur arvet (laglotten utgör hälften av arvslotten), men i och med att särkullbarnet i ditt fall fått ut sin laglott genom testamentet har han fått sin berättigade andel och kan inte få ut mer (7 kap. 1 & 3 § ÄB).

Fri förfoganderätt

I och med att egendomen är testamenterad med fri förfoganderätt innebär det att efterlevande make som utgångspunkt får all egendom och kan fritt förfoga över den under sin livstid, för att den senare ska gå i arv till dem som är arvsberättigade (3 kap. 1 § ÄB), efterlevande make får dock inte testamentera bort egendomen. Så det är absolut möjligt för er mamma att låna ut pengar och även ge förskott på arv. Och som jag nämnde tidigare har särkullbarnet inget anspråk på arvet ifall denne redan fått ut sin laglott.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar Abdulreza
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2955)
2021-10-27 Kan man testamentera bort syskonens och syskonbarnens arvsrätt?
2021-10-27 Oläsbar namnteckning från testamentsvittne - ogiltighet?
2021-10-24 Barns rätt till arv
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?

Alla besvarade frågor (96616)