Testamenterad egendom i bouppteckning

Om man testamenterar delar av arvet till en av arvingarna skall det fortfarande ingå i bouppteckningen vid arvskiftet?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Samtliga av den dödes tillgångar och skulder och deras värden på dagen för dödsfallet ska antecknas i bouppteckningen, oavsett om vissa av tillgångarna har testamenterats till en testamentstagare eller inte, vilket framgår av Ärvdabalk 20:4 (1958:637) första stycket. Har den döde efterlämnat testamente så ska även detta tas med i bouppteckningen eller i bestyrkt avskrift tas med som bilaga (Ärvdabalk 20:5 första stycket). Eftersom det föreligger ett testamente så genomför skattemyndigheten delningen av den antecknade kvarlåtenskapen i bouppteckningen i enlighet med vad testamentet förordnar.

Med vänlig hälsning
Daniel NykvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”