Testamentera vårdnad av barn

FRÅGA
Var kan jag skriva testamente om vem ska ta hand om mina barn om jag dog och deras pappa dog?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågor om vårdnad av barn regleras i 6 kap. föräldrabalken (FB). Till och börja med kan nämnas att barnets bästa alltid ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, vilket framgår av 6 kap. 2 a § 1 st. FB.

I 6 kap. 10 a § 4 st. föreskrivs att hänsyn ska tas till föräldrarnas angivna vilja om vem som ska ha vårdnaden efter deras död. Detta kan ske exempelvis i ett testamente. Den person som föräldern har önskat ska då anförtros vårdnaden, om det inte är olämpligt. Man kan alltså skriva ner sina önskemål, men detta kommer dock inte vara juridiskt bindande. Domstolen är skyldig att ta beslut om vem som ska få vårdnaden om barnen utifrån barnens bästa, och kan då välja någon annan en den ni önskat om det bedöms vara det bästa. Ni kan ändå absolut lämna ett förslag, så att er vilja är tydlig.

Du kan upprätta ett testamente med hjälp av Lawlines avtalstjänst här: https://new.lawline.se/contracts/agreement/EhgKCkFncmVlbWVudHMaClRlc3RhbWVudGU/form

vilket kostar 1295 kr.

På så sätt kan du försäkra dig om att allt blir rätt så att testamentet blir giltigt. Det är enkelt att skapa ett testamente i Lawlines Avtalstjänst och det tar bara några minuter. Du svarar på frågorna som Avtalstjänsten ställer till dig, så skräddarsyr Avtalstjänsten ditt testamente åt dig. Att svara på frågorna är helt gratis, så du betalar ingenting förrän testamentet är redo att sparas och signeras.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (908)
2021-04-11 Ska en kapitalförsäkring gå till förmånstagaren utan att först täcka dödsboets skulder?
2021-04-09 Fördelning av kvarlåtenskap
2021-04-06 Bodelning och arvskifte vid makes frånfälle
2021-03-29 Thailändsk arvsrätt

Alla besvarade frågor (91191)