Testamentera vårdnad

2017-10-31 i Testamente
FRÅGA
Vi vill skriva testamente på vem som ska få vårdnaden av våra barn OM det skulle hända oss (mamman och pappan) något innan barnen blir myndiga. Hur går man till väga?
SVAR

Hej!

Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid frågor som gäller vårdnad av barn, regleras detta i 6 kap. Föräldrarbalken. I kapitlets 2a § framgår det att barnets bästa alltid är utgångspunkten när man bestämmer om vem som ska ha vårdnaden om barnet. Om de ursprungliga vårdnadshavarna går bort så ska en eller två nya sådana utses, enligt 6 kap. 9§.

Med detta sagt så kan jag säga att de tidigare vårdnadshavarna inte själva kan bestämma vem som ska vara barnets vårdnadshavare efter de tidigare har gått bort. De kan däremot göra det tydligt om vem de önskar ska ta över rollen som vårdnadshavare för barnet. Ett sådant förslag tas i beaktande vid bedömningen och brukar i praktiken att användas om det inte klart strider mot barnets bästa.

Ni kan framföra er vilja om att en specifik person ska vara vårdnadshavare i ett testamente då detta dokument ska anses återspegla er yttersta vilja. Däremot är det möjligt att även göra er vilja klar på annat sätt än att detta framgår av testamentet. Hur detta görs är upp till er. Men en önskan om vårdnadshavare i ert testamente är absolut möjligt.

Om ni önskar att skriva ert testamente själva så finns det ett antal grundläggande krav ni ska ha i åtanke. Dessa krav återfinns i 10 kap. ärvdabalken.

1. Testamentet ska vara undertecknat och skriftligt utformat.

2. Två vittnen ska bevittna testamentet. De behöver dock inte vara medvetna om vad det står i handlingen.

3. Vittnena måste närvara samtidigt vid undertecknandet.

Utöver det så ska ingen av vittnena vara nämnda i testamentet, då detta är en klandergrund.

Hoppas att ni fick svar på er fråga. Om inte får ni lämna en kommentar nedan, så ska jag försöka utveckla mitt svar.

Med vänliga hälsningar,

Samuel Lindblad
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2930)
2021-09-18 Vem kan bevittna mitt testamente?
2021-09-13 Kan arvsklasserna påverka möjligheten att skriva testamente utefter egna önskemål?
2021-09-09 Ex-sambons mor skrev testamente i Schweiz
2021-09-07 Hävande av samboavtal och testamente

Alla besvarade frågor (95700)