Testamentera vårdnad

Vi vill skriva testamente på vem som ska få vårdnaden av våra barn OM det skulle hända oss (mamman och pappan) något innan barnen blir myndiga. Hur går man till väga?

Lawline svarar

Hej!

Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid frågor som gäller vårdnad av barn, regleras detta i 6 kap. Föräldrarbalken. I kapitlets 2a § framgår det att barnets bästa alltid är utgångspunkten när man bestämmer om vem som ska ha vårdnaden om barnet. Om de ursprungliga vårdnadshavarna går bort så ska en eller två nya sådana utses, enligt 6 kap. 9§.

Med detta sagt så kan jag säga att de tidigare vårdnadshavarna inte själva kan bestämma vem som ska vara barnets vårdnadshavare efter de tidigare har gått bort. De kan däremot göra det tydligt om vem de önskar ska ta över rollen som vårdnadshavare för barnet. Ett sådant förslag tas i beaktande vid bedömningen och brukar i praktiken att användas om det inte klart strider mot barnets bästa.

Ni kan framföra er vilja om att en specifik person ska vara vårdnadshavare i ett testamente då detta dokument ska anses återspegla er yttersta vilja. Däremot är det möjligt att även göra er vilja klar på annat sätt än att detta framgår av testamentet. Hur detta görs är upp till er. Men en önskan om vårdnadshavare i ert testamente är absolut möjligt.

Om ni önskar att skriva ert testamente själva så finns det ett antal grundläggande krav ni ska ha i åtanke. Dessa krav återfinns i 10 kap. ärvdabalken.

1. Testamentet ska vara undertecknat och skriftligt utformat.

2. Två vittnen ska bevittna testamentet. De behöver dock inte vara medvetna om vad det står i handlingen.

3. Vittnena måste närvara samtidigt vid undertecknandet.

Utöver det så ska ingen av vittnena vara nämnda i testamentet, då detta är en klandergrund.

Hoppas att ni fick svar på er fråga. Om inte får ni lämna en kommentar nedan, så ska jag försöka utveckla mitt svar.

Med vänliga hälsningar,

Samuel LindbladRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”