FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt13/02/2014

Testamentera vårdnad

Hej! Jag har ensam vårdnad om mitt barn; min make, barnets far, dog utomlands, innan barnet var född. Jag vill skriva testamente eller liknande där jag kan försäkra att ifall att jag själv skulle dö, barnets vårdnad skulle gå till min väninna som då skulle också adoptera barnet. Barnet är svensk medborgare, min mor bor utomlands inom EU men har få möjligheter att ta hand om ett barn pga ålder, min make har sin mor och släkt som bor i Afrika. Jag vill först undvika att barnet skulle bli skickad till Afrika och sen också att barnet skulle hamna hos främlingar. I vilken form (testamente?) kan jag få det på papper så att min vilja skulle räknas om jag dör?

Lawline svarar

Hej,
och tack för att du vänder dig till Lawline.

Det första som ska konstateras är att barnets bästa alltid är vägledande i vårdnadsfrågor, Föräldrabalken (FB, 1949:381) 6:2a. Vidare kan konstateras att domstolen ska anförtro vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare om de ursprungliga vårdnadshavarna gått bort, FB 6:9. 

När särskilda vårdnadshavare ska utses tas hänsyn till att personen är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och god fostran, FB 6:10a st. 1. Har föräldern haft önskemål om vem som ska få vårdnaden ska den personen utses, om det inte anses olämpligt, FB 6:10a st. 4.   

Domstolen kan även, på talan av socialnämnden, besluta om umgängesrätt för exempelvis barnets farmor, FB 6:15a§ st. 2. Umgängesrätten ska dock inte sammanblandas med vårdnaden (det juridiska ansvaret). 

Sammanfattningsvis kan sägas att det är en bra idé att vara tydlig med vem man vill ska ha vårdnaden om sitt barn om man skulle gå bort. Det behöver inte göras i ett testamente, men det är en bra idé eftersom det dokumentet rör ens slutliga vilja. Att notera är att det är ett önskemål, och inte är bindande. Domstolen kommer dock att besluta i enlighet med det önskemålet om den vårdnadshavare man själv föreslagit inte anses olämplig.

Här hittar du FB: http://www.lagen.nu/1949:381 

Hoppas att detta var till hjälp! 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000