Testamentera till sambo

Vill att min sambo ärver min halva av vår bostadsrätt om jag dör. Men jag vill att

mina barn ärver den halvan om min sambo dör. Dvs hans som ska inte ärva den delen. Är detta möjligt att reglera juridisk ?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i Ärvdabalken (ÄB). Utgångspunkten är sambor inte ärver av varandra. Detta kan dock frångås genom ett testamente.

Testamentera med fri förfoganderätt

Vad du kan göra är att upprätta ett testamente där du testamenterar din del av bostadsrätten till din sambo med fri förfoganderätt. Detta, till skillnad från arv med full äganderätt, innebär att din sambo inte kan testamentera bort din andel av bostadsrätten. Istället kommer bostadsrätten tillfalla dina legala arvingar, det vill säga dina barn, när han avlider.

Dina barns rätt till sin laglott

Det ska dock observeras att dina barn har rätt att få ut en del av sitt arv, den så kallade laglotten, omedelbart efter din bortgång (3 kap 9 § ÄB). Laglotten utgörs av halva den del de hade ärvt om det inte fanns något testamente (7 kap 1 § ÄB). Denna del får de endast ut direkt om de väljer att jämka testamentet, ville de kan göra inom 6 månader från dess att de tagit del av testamentet (7 kap 3 § ÄB). Detta innebär i princip att du är fri att testamentera bort hälften av din egendom. Ifall din andel av bostadsrätten skulle utgöra en större del av din totala förmögenhet bör du vara medveten om denna risk.

Om du vill ha hjälp med att upprätta ett testamente är du välkommen att boka tid med någon av våra duktiga jurister.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar

Lovisa LindgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning