Testamentera till barnbarn

Hej,

Jag är änka och har 3 barn och sju barnbarn.

Vid mitt frånfälle ska barnen först få sitt efterarv efter deras avlidne pappa .Genom testamente ska barnen få sin laglott. 6 av barnbarnen 8% och ett barnbarn 2% (god man pga Downs syndrom.)av resterande kvarlåtenskap,Dock skall i barnbarnets 2% ej inräknas min nuvarande Br värde ca 12milj. Br kanske är såld innan mitt frånfälle och ej heller försäljningslikviden ska ingå i de 2%.Blir barnbarnen legatarier eller dödsbodelägare och kan man testamentera olika andelar till barnbarn

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Arv för bröstarvinge och barnbarn
Bröstarvingars rätt till arv skyddas genom reglerna om laglott. Laglotten är hälften av arvslotten vilket innebär att en förälder genom ett testamente kan inskränka sina barns arvsrätt till hälften, se vidare 7 kap. Ärvdabalk. Till skillnad från bröstarvingar har barnbarn ingen rätt till arv efter sina mor- eller farföräldrar. Det enda "undantaget" från detta är om en bröstarvinge gått bort. I enlighet med istadarätten träder bröstarvingens barn (dvs. den avlidnes barnbarn) in i bröstarvingens ställe. I ett sådant fall övertar barnbarnet arvsrätten och som en följd av laglottsskyddet kan dennes arv enbart inskränkas till hälften.

Om bröstarvingarna är vid livet är barnbarn inte arvsberättigade. Det innebär att det är upp till mor- eller förföräldern om denne vill testamentera egendom eller inte och även hur stor del av kvarlåtenskapen barnbarnet ska få. Som svar på din fråga finns det alltså inga hinder mot att testamentera olika andelar till barnbarn.

Dödsbodelägare eller legatarie
Förordnandena i ett testamente kan vara utformade på olika sätt och detta styr om man blir dödsbodelägare eller legatarie. Man skiljer på legat (viss summa pengar, penninglegat, eller en viss sak, saklegat) och universellt förordnande (en viss andel eller resten av kvarlåtenskapen). Det som får ett legat kannas legatarie, den som får en viss andel kallas universell testamentstagare.

Det är endast universella testamentstagare som räknas som dödsbodelägare. Detta innebär bland annat att en universell testamentstagare kan komma att delta i förvaltningen av testatorns dödsbo, skall kallas till bouppteckningsförrättningen samt deltar i förrättandet av arvskiftet, vilket en legatarie inte gör.

I ditt fall har du inte testamenterat en viss angiven penningsumma eller en viss utpekad sak, utan givit dina barnbarn en procentandel i hela eller delar av din kvarlåtenskap. Så som testamentet är utformat rör det sig om ett universellt förordnande, vilket innebär att de kommer bli dödsbodelägare.

Hoppas du fick svar på din fråga. Du är annars välkommen att kontakta mig på evelina.lovgren@lawline.se för vidare vägledning.

Med vänliga hälsningar,

Evelina LövgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”