Testamentera till barn i första hand och sedan till barnbarn

Hej jag har skrivit ett testamente att mitt enda barn ska ärva som enskild egendom. MEN kan jag tillägga att när mitt barn avlider så ska hennes barn (mitt barnbarn) ärva den delen och inte maken?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ditt barn avlider så kommer förmodligen en bodelning ske mellan ditt barn och hennes make av det gemensamma giftorättsgodset som makarna har. Eftersom ditt barn kommer att ärva egendom från dig som enskild egendom så kommer den egendomen inte att ingå i en bodelning som görs då ditt barn avlider, se 7 kap. 2 § 1 st. 4p. äktenskapsbalken (ÄktB). Men denna enskilda egendom kommer att ingå i ditt barns kvarlåtenskap och denna kvarlåtenskap kommer ditt barns make att få med fri förfoganderätt, 3 kap. 1 och 2 §§ ÄktB. Detta innebär att ditt barns make inte genom testamente kan bestämma över den egendomen han har fått med fri förfoganderätt, men han kan förbruka kapital, avyttra och ge bort egendom han innehar med fri förfoganderätt.

Ditt barnbarn kommer då att få rätt till efterarv som uppgår till en kvotdel av ditt barns efterlevande makes hela förmögenhetsmassa. Kvotdelen motsvarar det ursprungliga arvets andel av den efterlevande makens totala förmögenhetsmassa vid den första makens död. När den efterlevande maken sedermera dör så kommer ditt barnbarn då att få ut sin kvotdel ur förmögenhetsmassan.

Jag råder dig dock att trots detta skriva in i ditt testamentet att du önskar att ditt barnbarn ska ärva egendomen efter ditt barn, detta eftersom ett testamente alltid ska tolkas utifrån testatorns (den avlidne) vilja. Det finns därför inget negativt genom att du gör på detta sätt. Du bör även råda ditt barn att upprätta ett eget testamente där hon testamenterar den avsedda egendomen till hennes barn (ditt barnbarn).

Du bör också vara medveten om att ditt barns efterlevande make alltid har rätt att erhålla ett belopp som motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet (år 2016: 4 x 44 300 = 177200) ur ditt barns kvarlåtenskap med full äganderätt, 3 kap. 1 § 2 st. ÄB. Detta innebär att ditt barns make kan få den egendom som du testamenterat till ditt barn med full äganderätt, dvs. då finns det inga hinder mot att testamentera bort egendomen till någon annan.

Hoppas detta har varit svar på din fråga! Om du önskar vidare rådgivning så kan du kontakta Familjens Jurist som vi har ett samarbete med, här.

Med vänliga hälsningar,

Zorba HållstenRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning