Testamentera samägd egendom

2015-09-20 i Testamente
FRÅGA
Hej! Jag vill fråga om det är lagligt att testamentera en kolonistuga till min halvsyster. Min son blir inte lottlös en lägenhet och del i en fjällstuga tillvaller honom. Det är endast min syster som vill vistas på min och min mans kolonistuga, vi äger hälften var. Därför är frågan hur skall vi skriva?Vänligen och tACKSAM FÖR SVARGunilla Sjöberg
SVAR

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Ifall du önskar att din kvarlåtenskap skall fördelas på annat sätt än vad som följer enligt lag (ärvdabalken), kan du upprätta ett testamente där man anger hur du vill att din egendom skall fördelas efter att du har avlidit.

Utgångspunkten är att testatorn (du) fritt kan testamentera bort din kvarlåtenskap. Begränsningar i rätten att testamentera bort sin egendom uppstår främst om testatorn har bröstarvingar, som i ert fall. Begreppet bröstarvingar syftar på den avlidnes avkomlingar; barn, barnbarn och så vidare. Efterlämnar den avlidne någon bröstarvinge har denne alltid rätt att få ut sin så kallade laglott ur den avlidnes kvarlåtenskap, precis som ni beskrev att er son får i frågan. Efterlämnar den avlidne istället en make eller maka, så har maken/makan alltid rätt att få ut egendom till ett visst värde från kvarlåtenskapen. Skulle den avlidne ha upprättat ett testamente som inkräktar på makens/makans rätt, så går makens/makans rätt före vad som stadgas i testamentet.

För att besvara din fråga ifall det är lagligt att testamentera bort egendom till ex. sin halvsyster så är svaret ja. Man får testamentera bort i princip vad man vill till vem man vill. De hinder som kan förekomma i ditt fall är om din man får sin del av arvet, ifall din son får sin laglott samt om det föreligger samägande på borttestamenterad egendom. Eftersom du äger kolonistugan tillsammans med din man, uppstår vissa problem. Man kan nämligen inte fritt testamentera bort samägd egendom.

Vid samägande har varje delägare en ideell andel i den samägda egendomen (kolonistugan). Har delägarna inte avtalat om hur de ska förvalta den samägda egendomen är det samäganderättslagens regler som gäller. Enligt samäganderättslagen måste alla beslut som rör den samägda egendomen fattas i full enighet. Samäganderättslagens regler kan dock avtalas bort, om man gör detta är det viktigt att lagens regler ersätts med ett samäganderättsavtal.

Om du vill att er halvsyster ska ärva kolonistugan, så kan hon få din del genom testamente. Kvar är dock er mans del, som förblir hans oberoende av vad ni skriver i ert testamente. Denna del kan er halvsyster få genom en överlåtelse (köp/gåva/etc) från er man, ifall han står kvar som ägare även efter att ni har avlidit. Alternativet är att din man överlåter sin del till dig redan nu innan testamentet skrivs. Då är det du som äger hela kolonistugan och kan därför testamentera bort den. Var noga med att skriva avtal på ev. överlåtelse!

Jag hoppas att ni fått svar på er fråga!

Ellinor Book
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2640)
2020-10-24 Ogiltighetsgrunder för testamente
2020-10-23 Måste jag aktivt skriva bort personer i mitt testamente?
2020-10-23 Testamente och arvsordning
2020-10-22 Går det att frångå den lagstadgade arvsordningen?

Alla besvarade frågor (85320)