Testamentera med förbehåll om enskild egendom

2016-03-29 i Testamente
FRÅGA
Hur stor del av arvet kan man skriva i ett testamente ska vara arvtagarens enskild egendom?Om ens barn är gift utan äktenskapsförord kan man då skriva i ett testamente att hela arvslotten ett barn ärver ska vara barnet enskilda egendom så att barnets maka/make inte får rätt till någon del av arvet?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Enligt 7 kap. 2 § äktenskapsbalken (1987:230) ska en makes egendom anses vara enskild egendom bl.a. då denna har ärvt egendomen med förbehåll i testamente om att egendom ska vara mottagarens enskilda. En makes enskilda egendom ska inte ingå i t.ex. en bodelning efter äktenskapsskillnad. Det finns ingen begränsning i hur stor del av den egendom man testamenterar får vara enskild egendom. Du kan således ange i testamentet att ditt barn ska ärva hela kvarlåtenskapen med förbehåll om enskild egendom.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar,

Bartu Bugdayli
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2863)
2021-06-24 Hembudsklausul i testamente
2021-06-23 Vilka uppgifter om vittnena ska finnas med i testamentet?
2021-06-20 Måste testamentstagarens fulla personnummer finnas med i testamentet?
2021-06-17 Kan man testamentera enskild egendom i flera led?

Alla besvarade frågor (93333)