Testamentera lägenhet till sambo och följden för bröstarvingar

2021-01-29 i Sambo
FRÅGA
Hej Jag har två frågor:1) Jag testamenterar 100% av min andel av en bostadsrätt till min sambo med fri förfoganderätt. Jag har särkullsbarn. Vad händer om min sambo säljer lägenheten och investerar pengarna i en dålig investering som får värde noll? Vad får mina barn för arv när min sambo går bort?2) Kan man begränsa i tid att rätten till efterarv förfaller om mina särkullsbarn påkallar jämkning av testamentet? Alltså att de får begära påkalla jämkning av hela sitt arv efter att t.ex. 5 år gått efter min bortgång?Tack!Hälsningar/L
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arv regleras i Ärvdabalken. Nedan svarar jag på dina frågor!

1) Dina särkullbarn har rätt till sin laglott om de jämkar testamentet inom sex månader från det att de delges testamentet genom att underrätta testamentstagaren om sitt krav (7 kap. 1 § ÄB, 7 kap. 3 § ÄB), vilket är hälften av arvslotten. Om de inte gör detta inom sex månader så mister de sin rätt till laglott. Om du testamenterar egendomen till din sambo med fri förfoganderätt så innebär detta att sambon får göra vad den vill med egendomen förutom att själv testamentera bort den. Detta regleras inte i ärvdabalken, utan där regleras bara efterlevande makes rätt till kvarlåtenskapen och det efterarv som denna lämnar efter sig. Det är därför viktigt att i testamentet klart uttrycka vad som händer med lägenheten efter din död. Du kan med de begränsningar ärvdabalken ger beträffande laglott testamentera din egendom som du själv behagar. T.ex. går det att testamentera en 5-årig nyttjanderätt till lägenheten medan äganderätten tillfaller dina barn, om det är vad du behagar. Om du testamenterar lägenheten med fri förfoganderätt så kommer sambon kunna sälja lägenheten, och då står barnen utan arv. Däremot kan du testamentera lägenheten så att dina barn har rätt till efterarv hos sambon i proportion till hur stor andel lägenheten utgjorde av sambons totala egendom vid arvskiftet (detta är huvudregel för äkta makar). Trots att sambon gör av med lägenheten och pengarna från detta har då dina särkullbarn fortfarande rätt till en viss procent av sambons kvarlåtenskap.

2) Beträffande din andra fråga har jag tyvärr lite svårt att förstå vad som åsyftas. Efterarv är den rätt till arv som gemensamma barn har av kvarlåtenskapen från den först avlidna maken när den andra dör. När det gäller jämkning av testamentet så måste det som sagt göras inom 6 månader, och detta kan man inte påverka genom testamentet. Som tidigare nämnt så kan man dock testamentera en nyttjanderätt i fem år, och på så sätt kan sambon nyttja lägenheten samtidigt som äganderätten tillfaller barnen.

Hoppas detta besvarade din fråga,

MVH

Fredrik Holmström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (501)
2021-09-29 Testamente för sambor + kan man ärva skulder?
2021-09-07 Skillnaden mellan arvsrätten för gifta och sambos
2021-08-20 Räknas gåva till sambo som förskott på arv?
2021-08-17 Vem ärver i ett samboförhållande?

Alla besvarade frågor (96471)