Testamentera i första och andra hand?

2015-04-01 i Testamente
FRÅGA
Hej!Man hör ofta att testamente inte behövs om man är sambo och vill att ens egna barn skall ärva en. Men idag reser man mycket och det kan hända att hela familjen omkommer samtidigt. Kan man i testamentet skriva att man i första hand lämnar arv till sina barn och om dessa inte är i livet ha alternativa arvingar. Måste i så fall även dessa alternativa arvingar meddelas även om det finns barn i livet?Måste dessa också godkänna testamentet?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!


Det går absolut att i ett testamente ta med alternativa arvingar. Det som krävs är i princip att man kan förstå vilken ordning de skall ärva i. Man kan exempelvis i princip skriva:

I första hand skall hela kvarlåtenskapen tillfalla Anders Andersson.
Om Anders Andersson är avliden, skall hela kvarlåtenskapen tillfalla Birgit Blomström.
Om ingen av de ovanstående är i livet, skall hela kvarlåtenskapen tillfalla stiftelsen "Bygdens bevarande".

Det borde dock gå lika bra att räkna upp en lista med "I första hand...", "I andra hand..." och så vidare.

De som inte är dödsbodelägare behöver varken kallas till bouppteckningen eller godkänna testamentet, så de alternativa arvingarna behöver faktiskt varken delges testamentet eller godkänna det. Däremot blir det förstås aktuellt om någon av arvingarna "i första hand" skulle avlida, för då blir du arvingen "i andra hand" dödsbodelägare om den som skrev testamentet avlider. I mitt exempel skulle därmed, om Anders Andersson lever då arv blir aktuellt, inte Birgit Blomström eller stiftelsen behöva delges testamentet.

Hoppas att det lite komplicerade svaret klarar upp läget något!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll