Testamentera hela arvet till barnbarnen

2016-04-16 i Testamente
FRÅGA
HejVi är 3 syskon som har 2 barn var. Bägge föräldrarna är i livet och bor i eget hus.De har som önskemål att testamentera arvet efter dem till sina 6 barnbarn.Jag har läst på er sida att laglotten alltid tillfaller bröstarvinge. Räknas vi barn som bröstarvinge eller är även barnbarn bröstarvinge.Om de önskar skriva ett testament till sina barnbarn bör de vända sig till en jurist eller kan de göra detta själva.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du säger tillfaller laglotten bröstarvingar enl. 7 kap 1§ Ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Barnbarn räknas inte som bröstarvingar så länge föräldern är i livet. Ni 3 syskon är alltså bröstarvingar men skulle någon av er vara avliden träder dennes barn in som bröstarvingar i förälderns ställe. För att erhålla sin laglott som bröstarvinge måste bröstarvingen påkalla jämkning av testamentet inom 6 månader från det att bröstarvingen delgetts testamentet enl. 7 kap 3§ ÄB. Påkalla jämkning gör man antingen genom att säga till testamentstagaren eller att väcka talan mot denne. Om man inte påkallar jämkning inom dessa 6 månader förlorar man sin rätt till laglotten.

Dina föräldrar kan alltså testamentera bort arvet till barnbarnen men om någon av er 3 syskon (eller alla 3) påkallar jämkning har denne bröstarvinge rätt att få ut sin laglott ur arvet.

Om dina föräldrar är gifta finns dock en regel i 3 kap 1§ 2st ÄB som säger att efterlevande make alltid har rätt ut kvarlåtenskapen efter de avlidne maken (så långt kvarlåtenskapen räcker) erhålla egendom till ett så stort värde att den tillsammans med egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar 4 gånger det prisbasbelopp som gäller vid tiden för dödsfallet. Ett testamente av den avlidne maken som inskränker efterlevande makes rätt enligt ovan är utan verkan i den delen.

Ett testamente kan man skriva på egen hand men det finns vissa regler man måste förhålla sig till för att testamentet ska vara giltigt som är stadgade i 10 kap ÄB :
- Testamentet ska upprättas skriftligt med 2 vittnen
- Vittnena ska i deras samtidiga närvaro skriva under testamentshandlingen med sina namn
- Vittnena ska känna till att det är ett testamente som de skriver på men testatorn får välja om vittnena ska få veta innehållet av testamentet.
- Vittnena bör vid sina namn anteckna yrke, hemvist samt tiden för undertecknandet. Vittnena bör även teckna övriga omständigheter som skulle kunna vara av betydelse för testamentets gilitghet.
- Den som är under 15 år eller pga. psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen får inte vara testamentsvittne
- Testatorns make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller är hans eller hennes syskon får inte heller vara vittne.
- Vittnet får inte heller vara någon som enligt testamentet ska få arv, dennes make eller sambo, syskon eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testamentstagaren
- Förmyndare, god man eller förvaltare till testamentstagare får inte heller vara vittne

Behöver ni hjälp att skriva testamente hänvisar jag er till vår samarbetspartner Familjens Jurist!

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!


Med Vänlig Hälsning


Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2641)
2020-10-25 Hur tolkas de olika svarsalternativen i ett testamente?
2020-10-24 Ogiltighetsgrunder för testamente
2020-10-23 Måste jag aktivt skriva bort personer i mitt testamente?
2020-10-23 Testamente och arvsordning

Alla besvarade frågor (85357)