Testamentera enskild egendom till barn

2016-10-31 i Testamente
FRÅGA
Vill att min kvarlåtenskap ska vara min dotters enskilda egendom, så att hon vid ev skilsmässa inte ska dela den med sin man. T ex om hon sätter in det i deras gemensamma hus kan vid försäljning kräva den delen utöver delningen. Hur gör jag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga rör arv och testamente finns aktuella bestämmelser i ärvdabalken, som du hittar här.

För att din kvarlåtenskap ska bli enskild egendom krävs att du upprättar ett testamente där det tydligt framgår att egendomen ska vara din dotters enskilda egendom. Följden av det blir att egendomen inte kommer att delas vid en bodelning i samband med eventuell skilsmässa.

När du upprättar ett testamente är det viktigt att du uppfyller de formkrav som krävs enligt lag, ÄB 10:1. Testamentet ska vara skriftligt och det ska finnas två vittnen som skriver under testamentet och intygar att de sett testatorn underteckna testamentet. Vidare ska vittnena veta om att det är ett testamente de bevittnar men de behöver inte veta vad som står i testamentet, ÄB 10:1. Barn under femton år eller den som lider av en psykisk störning och på grund av störningen saknar insikt om en vittnesbekräftelses betydelse får inte vara vittne. Inte heller får den vara vittne som är make eller sambo till testatorn eller dennes syskon eller släkt med testatorn i rakt upp eller nedstigande led, vidare regler kring vilka som inte får vara vittnen hittar du här, ÄB 10:4.

Förutom det ovan nämnda är det i ett testamente viktigt att vara väldigt tydlig och klar för att viljan tydligt ska framkomma. I ditt fall är det alltså viktigt att du är tydlig med att du vill att din kvarlåtenskap ska vara din dotters enskilda egendom. För hjälp att upprätta ett juridiskt korrekt testamente kan du vända dig till vår avtalstjänst som du hittar här.

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

MVH

Lisa Andersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2635)
2020-10-20 Vad som får testamenteras bort samt klander av testamente
2020-10-20 Vem ärver när testamente finns?
2020-10-19 Kopia av ett testamente - är det giltigt?
2020-10-19 Vad händer med efterlevandes makes/-as tillgångar om den avlidne testamenterat bort sin förmögenhet?

Alla besvarade frågor (85199)