Testamentera bostadsrätt i samboförhållande

2015-12-31 i Sambo
FRÅGA
HejVi är sambo i gemensam bostadsrätt, om vi skriver testamente till varandra i fråga om lägenheten, vad händer då vid dödsfall i fråga om våra respektive barn? Vi har inga gemensamma, men båda har sedan tidigare, får de barn som förlorar sin förälder först vänta till dess sambo avlider eller blir de helt utan arv från eventuell vinst på bostadsrätten ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv finns i ärvdabalken och regler om samboförhållande finns i sambolagen.

Då ett samboförhållande upphör genom att en sambo avlider har endast den efterlevande sambon rätt att begära bodelning, 18§ sambolagen. I ert fall då ni äger bostadsrätten gemensamt kan dock ingen av er vid dödsfall behålla hela bostadsrätten genom att inte påkalla bodelning. Dock gäller även vid bodelning på grund av dödsfall att endast den kvarlevande sambon kan överta bostaden, den avlidnes barn kan alltså inte överta bostaden, 18§ sambolagen.

Eftersom ni inte har några gemensamma barn men båda har barn sedan tidigare har de barn som förlorar sin förälder först rätt att direkt få ut sin laglott, vilket är hälften av vad de utan testamente skulle fått då föräldern avlider,7:1 ÄB. För att få ut sin laglott måste dock barnen påkalla jämkning av testamentet och är alltså ingenting som sker automatiskt, 7:3 ÄB.

Detta innebär i er situation att vad som händer vid ett dödsfall beror på hur stor del av kvarlåtenskapen som utgörs av bostadsrätten, då endast kvarlevande sambo har rätt att överta bostaden men barnen till den avlidne har rätt att få ut sin laglott.

Om barnen får ut resterande del av sin arvslott, vilket är den del av arvet som barnet skulle fått om testamente inte funnits, då den kvarlevande sambon avlider beror på hur man skriver i testamentet. Om man i testamentet skriver att man ärver varandra med fri förfoganderätt kommer barnen att få ut resten av sitt arv då den efterlevande sambon avlider. Skriver man däremot i testamentet att man ärver varandra med full äganderätt kommer barnen till den först avlidne då den efterlevande sambon avlider inte ha rätt till något ytterligare arv.

Min rekommendation är att ni låter en jurist hjälpa er att upprätta ett testamente för att säkerställa att det kommer att stämma överens med lagen och era önskemål. Vi på Lawline samarbetar med erfarna familjerättsjurister som ni kan komma i kontakt med genom bokningsformuläret som ni hittar här.

Hoppas att ni fick svar på er fråga!


Med vänliga hälsningar
Lisa Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (461)
2020-11-21 Kan en sambo ärva en bostad?
2020-11-09 Vem kan påkalla bodelning när ett samboförhållande upphör?
2020-11-04 Kan sambos ärva varandra?
2020-11-04 Testamentera till sambo

Alla besvarade frågor (86392)