Testamentera bort rätten till laglott

2016-08-21 i Laglott
FRÅGA
Vi är ett par som varit särbo i 25 år och vi har inte för avsikt att bli sambor. En av oss har ett barn i ett tidigare äktenskap. Kan vi upprätta ett inbördes testamente där vi testamenterar vars och ens egendom till den andre partnern med fri förfoganderätt och att barnet ärver den som avlider sist av oss? Kan vi, för det fall det är föräldern som avlider först, förordna att, för det fall barnet efter förälderns död kräver ut sin laglott, egendomen då istället ska tillfalla den efterlevande partnern utan barn med full äganderätt?
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Barnet till den ena särbon har i detta fall alltid rätt att begära ut sin laglott om föräldern till barnet avlider först, oavsett testamentet anger att egendomen ska tillfalla den efterlevande partnern. I ett sådant fall kränker testamentet barnets laglott. Barnet har då enligt ärvdabalken (1958:637) 7 kap. 3 § (se här) rätt att få ut sin laglott (dvs halva arvslotten) genom att begära jämkning av testamentet inom 6 månader efter att barnet erhöll del av testamentet. Om barnet inte gör det inom denna tidsfrist, går rätten till jämkning förlorad.

Om föräldern till barnet avlider efter den andra partnern kommer barnet ärva förälderns kvarlåtenskap.

Sammanfattningsvis, det går aldrig att frånta en bröstarvinges rätt till laglott genom ett testamente då bröstarvingen genom att påkalla jämkning inom rätt tid, alltid har rätt att få ut den. Sedan går det självklart att komma överens med bröstarvingen hur en sådan situation skulle kunna lösas, om föräldern avlider först, och förhoppningsvis få till en lösning som passar alla. Men rent rättsligt går det inte att förordna att den efterlevande partnern ska få egendomen med full äganderätt om bröstarvingen till föräldern begär ut sin laglott.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Vänligen

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (828)
2021-05-03 Är våra föräldrars gåva av fastighet giltig?
2021-04-29 Hur påverkas min laglott av ett testamente som enbart föreskriver likvida medel?
2021-04-24 Kan laglott ärvas med fri förfoganderätt?
2021-04-24 Kan man göra ett av sina barn arvlöst?

Alla besvarade frågor (92106)