Testamentera bort makes kvarlåtenskap

2017-04-17 i Efterarv
FRÅGA
Hej.Undrar vad som gäller i följande fråga:Morbror till mig är gift. De har inget äktenskapsförord. Han går bort för ca 15 år sedan. Frun ärver allt. Nu har även frun gått bort. Då undrar jag då de inte har barn eller särkullebarn ej heller syskon i livet. Frun har testementerat bort all egendom till en fond.Kan hon även testementera bort min morbrors del i o med att hon ärvde honom fullt ut. Vad jag förstår ska ju hans del efter bådas bortgång ärvas av hans syskonbarnen. Kan hon testementerat bort även hans del.Vore tacksam för snabbt svar.Bästa hälsningar
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv och testamente finner du i Ärvdabalken.

Eftersom din morbror inte hade några barn och under förutsättning att varken hans föräldrar eller syskon finns i livet, är det din morbrors syskonbarn som har arvsrätt och som därmed har rätt till lika delar av hans kvarlåtenskap, se Ärvdabalken 2 kap 2§ 2st. Eftersom din morbror var gift, gick dock hans kvarlåtenskap först till hans maka, Ärvdabalken 3 kap 1§ 1st. Syskonbarnen blev då istället s.k. efterarvingar, vilket innebär att de skulle få vänta med att få ut sina arv efter morbrodern tills även efterlevande maka gått bort. Efterlevande maka fick din morbrors kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, vilket innebär att hon har haft rätt att fritt disponera över den medan hon lever, t.ex. byta, skänka eller sälja den. Däremot har hon inte haft rätt att testamentera bort din morbrors kvarlåtenskap, se Ärvdabalken 3 kap 2§ 1st.

Genom testamente har din morbror dock haft möjlighet att bestämma att hans maka ska få kvarlåtenskapen med full äganderätt istället för fri förfoganderätt. Full äganderätt innebär att efterlevande maka, förutom att disponera fritt under sin livstid, även har rätt att testamentera bort kvarlåtenskapen. Eftersom makarna inte hade några barn, finns det ingen som skulle kunna ha något att invända mot ett sådant testamente. Detta eftersom barn är de enda som inte får göras arvslösa. Det kan därför vara bra att se efter om din morbror hade ett testamente som gav hans maka full äganderätt.

Om något testamente inte finns har syskonbarnen, nu när efterlevande maka gått bort, rätt till efterarv från sin morbror. De har rätt att få del av hälften av efterlevande makas kvarlåtenskap (under förutsättning att fördelningen vid bodelningen mellan makarna var 50/50), se Ärvdabalken 3 kap 2§ 1st. Ena halvan utgör nämligen efterlevande makas egen kvarlåtenskap, medan andra halvan utgör din morbrors kvarlåtenskap som syskonbarnen har rätt att dela på.

Hoppas att mitt svar är till din hjälp. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med Lawline Juristbyrå (här) om du behöver ytterligare hjälp med att komma vidare i frågan.

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (449)
2018-05-19 Fri förfoganderätt vid testamente
2018-05-12 Efterarv till syskonbarn
2018-05-10 Rätt till arv efter svåger?
2018-05-08 Har jag rätt till efterarv?

Alla besvarade frågor (54411)