Testamentera bort makes arvsrätt

2019-04-02 i Testamente
FRÅGA
Hej!Jag och min man har ett förhållande som stämmer ganska väl överens med länken nedan.https://lawline.se/answers/hur-fordelas-arvet-vid-gemensamma-barn-och-sarkullebarn?q=giftor%C3%A4ttDet finns fyra barn varav ett är vårt gemensamma och tre är hans sedan tidigare förhållande.Min fråga är, kan jag på något sätt skriva bort min mans förfoganderätt av min enskilda egendom så att den tillfaller mitt barn direkt om jag skulle avlida först?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du kan göra så att din man inte ärver din enskilda egendom utan så att egendomen tillfaller ert gemensamma barn istället vid din bortgång.

Om inget görs ärver maken enskild egendom med fri förfoganderätt

Huvudregeln är att en efterlevande make ärver även den avlidne makens enskilda egendom, om än med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ärvdabalken och 3 kap. 2 § ärvdabalken). Det gäller även om makarna har gemensamma barn.

Med ett testamente kan du göra så att din enskilda egendom tillfaller ert barn direkt

Regeln går dock att utan problem avtala bort och det kan du göra med ett testamente. I testamentet kan du då skriva att vid din bortgång ska din enskilda egendom tillfalla ert gemensamma barn.

Testamentet ska upprättas inför vittnen

Ett sådant testamente ska upprättas skriftligen och visas inför två vittnen. Du ska också skriva under testamentshandlingen inför vittnena. Däremot finns det inget krav på att vittnena ska känna till innehållet i testamentet, utan testamentet kan exempelvis skrivas under med texten överlagd. Vittnena ska också teckna sina namn på testamentshandlingen för att visa att de känner till den (10 kap. 1 § ärvdabalken). Vittnena måste vara minst 15 år och får inte lida av en psykisk störning som gör att de kan sakna insikt av betydelsen av vittnesbekräftelsen. Inte heller får din make eller närstående släktingar eller någon som är gift med en närstående släkting vara vittnen (10 kap. 4 § ärvdabalken).

En begränsning är basbeloppsregeln

Det finns en begränsning i möjligheten att testamentera bort en makes arvsrätt. Det är den s.k. basbeloppsregeln som innebär att en efterlevande make alltid har rätt att, om pengarna räcker, ha egendom till ett värde om minst fyra prisbasbelopp efter att bodelning har gjorts (3 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken). År 2019 motsvarar det 186 000 kr. Om maken efter bodelningen inte skulle ha egendom för så stort värde, har maken rätt att få egendom som motsvarar det saknade värdet även ur egendom som har testamenterats bort av den avlidne maken.

Sammanfattning

Om du vill att din enskilda egendom ska tillfalla ditt barn och inte din make ska du skriva det i ett testamente. Ett testamente ska upprättas inför två vittnen.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänligen,

Gustav Östlund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2246)
2019-09-21 Vad behöver vara med i ett testamente för att en testamentstagare ska vara identifierbar?
2019-09-19 Pappa sålde fastighet till bror - utgör det förskott på arv?
2019-09-15 Min mamma har fått egendom testamenterad till sig – får jag arvsrätt i hennes ställe om hon dör?
2019-09-12 Vi har ingått ett nytt äktenskap. Behöver vi ändra testamentet?

Alla besvarade frågor (73015)