Testamentera bort make

2017-05-30 i Testamente
FRÅGA
Hej,Jag planerar att gifta mig inom ett par år och då skriva ett äktenskapsförord som gör mina tillgångar till enskild egendom. Om jag dör kommer min partner ärva även min enskilda egendom som jag förstått det.Kan jag skriva ett testamente att mina eventuella barn ska ärva min enskilda egendom istället, alternativt om jag inte har några barn att mina syskonbarn ärver min enskilda egendom?Måste min partner signera detta testamente eller kan jag testamentera min enskilda egendom utan min partners vetskap?Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det stämmer att du genom ett äktenskapsförord kan göra din egendom till enskild egendom, detta innebär att egendomen inte kommer ingå i framtida bodelning. Äktenskapsförordet måste upprättas skriftligt och undertecknas av båda makar/ blivande makar. Se 7 kap. 1 - 3 §§ och 10 kap 1 § äktenskapsbalken.

Om du avlider ärver maken, om det finns andra arvingar, med fri förfogande rätt. Detta innebär att efterlevande make har rätt att förfoga över egendomen med vissa restriktioner (t ex. ej okej att testamentera egendomen). Se 3 kap 1 § ärvdabalken. För att göra en make arvlös krävs att man upprättar ett testamente. De formkrav som finns för upprättande av testamente är att det måste vara skriftligt, undertecknat av testator samt av två icke närstående personer, vittnen. Se 10 kap. 1 § ärvdabalken. Det finns alltså inget krav på att underrätta make om testamente.

Dock finns en skyddsregel för makar som säger att en make alltid har rätt att få ut fyra gånger prisbasbeloppet som kvarlåtenskap, kvarlåtenskapen är det totala den efterlevande får ut efter bodelning samt dennes enskilda egendom. Om makes enskilda egendom adderat med erhållen egendom vid bodelning ej uppgår till fyra gånger prisbasbeloppet har alltså make rätt att få ut resterande belopp från den avlidnes kvarlåtenskap. Beloppet ändras varje år, i år ligger det på 44 800 kr. Se 3 kap 1 § ärvdabalken.

Du kan alltså testamentera bort all din enskilda egendom till dina barn eller till dina syskonbarn så länge din maka får ut fyra gånger prisbasbeloppet.

Hoppas att detta svar hjälpte dig! :)

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2893)
2021-07-23 Hur ska jag meddela arvingar om ett testamente, och när kan de senast motsätta sig testamentet?
2021-07-19 Do you need a testament in Sweden?
2021-07-18 Är ett testamente bindande om man upprättat det själv?
2021-07-18 Kan syskon lämnas arvslösa?

Alla besvarade frågor (94256)