Testamentera bort laglott och styra arv

2020-05-31 i Laglott
FRÅGA
Hej, kan man testamentera bort en laglott? T ex ett gift par, inga barn, båda har syskon eller syskonbarn i livet som närmaste. Maken dog för 40 år sedan, makan har upprättat ett testamente där hon vill att hennes sida(syskonbarn) ska få hela arvet. Kan man verkligen göra så? Maken som dog för 40 år sedan har syskon som har rätt till 50%. Hur fungerar det?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB). Lagen säger att bröstarvingar ärver i första hand och ska ha lika lott enligt den legala arvsordningen (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingar är arvlåtarens avkomlingar i nedstigande led, alltså barn, barnbarn och så vidare. I lagens andra kapitel finns det fler regler om vem som ärver av arvlåtaren om det inte finns bröstarvingar. Det kommer inte att förklaras i detta svar eftersom frågan handlar om rätt att testamentera bort laglotten och hur regler om laglott och testamente förhåller sig till andra än bröstarvingar.

För att frångå den legala arvsordningen kan man upprätta ett testamente och på så sätt lagligt styra arvet (10 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingar har dock alltid rätt till sin laglott, vilket utgör halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). I princip kan man testamentera bort laglotten, men eftersom bröstarvingar alltid har rätt till laglotten, kan bröstarvingen få ut denna genom att påkalla jämkning i testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Jämkning ska framställas inom sex månader efter det att man fått ta del av testamentet.

Svar på din fråga
Ett testamente är alltså ett sätt att frångå den legala arvsordningen och styra arvet som man själv vill (med undantag från laglotten). I exemplet du skrev i frågan finns det inte bröstarvingar och därför kan personen testamentera arvet till sin egen sida (sina syskonbarn) eller på det sätt personen vill. Det är alltså endast bröstarvingar som har en lagstadgad rätt att ärva av arvlåtaren. Lagen ger bröstarvingar skydd för åtminstone hälften av vad bröstarvingen skulle ha rätt till enligt lag, alltså arvslotten.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (786)
2020-11-30 Kan man göra sin dotter arvslös om man är bosatt i utlandet?
2020-11-27 Kan jag göra ett av mina fyra barn arvlös?
2020-11-27 Möjlighet att reducera arv
2020-11-25 Bröstarvinges laglottsskydd

Alla besvarade frågor (86938)