Testamentera bort kvarlåtenskap till annan än bröstarvinge

2015-11-16 i Testamente
FRÅGA
TestamenteUndertecknad förordnar härmed som sin yttersta vilja och sitt testamente enligt följande:Vid min bortgång skall min kvarlåtenskap delas lika mellan min biologiska dotter och bonus dotter.Fråga: Erhåller de hälften var av kvarlåtenskapen eller får den biologiska dottern laglott ( halva kvarlåtenskapen) . plus att hon får dela på den andra hälften.Med vänlig hälsningYvonne
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Testamentet stadgar att den biologiska dottern och bonusdottern ska dela på kvarlåtenskapen. Arvlåtare har möjlighet att genom ett testamente välja hur hans/hennes kvarlåtenskap ska fördelas, se 9 kap. 1 § ärvdabalken. Om arvlåtaren exempelvis skulle ha valt att testamentera bort hela sin kvarlåtenskap har dock bröstarvingar ändå en möjlighet att få ut sin laglott genom att påkalla jämkning (7 kap. 3 §). Av 7 kap. 1 § framgår att laglotten utgör halva arvslotten. Eftersom den biologiska dottern är den enda arvtagaren enligt lag (jag utgår från att ingen make eller andra bröstarvingar finns då detta inte nämns i frågan) utgör hela kvarlåtenskapen dotterns arvslott.

Testamentet stadgar dock att den biologiska dottern endast ska få hälften av kvarlåtenskapen, d.v.s. hälften av arvslotten. Detta betyder att hon kommer att få ut sin laglott som hon är berättigad till enligt lag. Resten av kvarlåtenskapen är arvlåtaren fri att testamentera bort. Fördelningen kommer således att ske enligt testamentet.

Med vänliga hälsningar,

Desirée Wiberg Hammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2680)
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?
2020-11-23 Alla arvingar utom bröstarvingar kan uteslutas genom testamente
2020-11-23 Får farmor bevittna testamente där barnbarn är testamentstagare?
2020-11-22 Vad händer med underårigas arv?

Alla besvarade frågor (86450)