Testamentera bort hälften av kvarlåtenskapen

2015-04-17 i Testamente
FRÅGA
Jag har fyra bröstarvingar som ärver 50% av kvarlåtenskapen, är gift och vill ge bort resterande 50% till mina äldsta barn av viss anledning, är giftorätten automatisk ,i bland talas om fyra basbelopp, vad gäller och hur gör jag för att få det som jag vill ha det, om inte åvandstående gäller kan jag ge bort fastighet till ett barn ? Eller annat ?Tack för svar,
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag kommer att strukturera upp svaret genom att ta det i kronologisk ordning och börja redogöra för bodelningen, för att du ska få en ökad förståelse för vad som gäller.


Bodelning i anledning av ena makens död och basbeloppsregeln

Bodelning ska ske när ett äktenskap upplöses genom ena makens död (eller genom äktenskapsskillnad). En bodelning behöver dock inte genomföras om makarna endast har enskild egendom och ingen av makarna begär att få överta bostaden eller bohaget från den andra maken (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). I de allra flesta fallen finns giftorättsgods och bodelning ska därav genomföras. I bodelningen ska, som huvudregel, allt som makarna äger ingå.

Egendomen som makarna äger är giftorättsgods om inte egendomen gjorts till enskild genom exempelvis gåva eller äktenskapsförord med föreskriften att egendomen ska förbli enskild (7 kap. 1 och 2 §§). Enskild egendom eller egendom för uteslutande personligt bruk ska ej ingå i bodelningen, om ni inte kommit överens om annat (10 kap. 2 och 4 §§). Egendom för personligt bruk är exempelvis kläder, smycken och glasögon. Dock får ett undantagande av personlig egendom endast ske i skälig omfattning, för att de andra maken inte ska missgynnas orimligt mycket. Innan fördelningen av egendomen sker, ska makarnas skulder avräknas från vardera makens egendom. Därefter ska överskottet av värdet av giftorättsgodset läggas samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 §).

Efter att en bodelning skett, ska arvet efter den avlidne maken fördelas. Utgångspunkten är att det är den efterlevande maken som ärver den andra maken. Efter den sista makens frånfälle, ska de gemensamma barnen dela på det som finns kvar. Emellertid har särkullbarn rätt att få ut sin arvslott omedelbart (3 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken), det vill säga innan den efterlevande maken. Den efterlevande maken har rätt att få ut så mycket av kvarlåtenskapen som motsvarar fyra prisbasbelopp (ca 180 000 kr). I de fyra prisbasbeloppen inkluderas det den efterlevande fått genom bodelningen eller vad denne har som enskild egendom. Basbeloppsregeln gäller endast till förmån för efterlevande make och inte för bröstarvingar eller andra arvingar.


Testamentera bort egendom

Med ett testamente kan du i princip fritt bestämma hur ditt arv ska fördelas. Dock finns begränsningar gällande bland annat bröstarvingarnas rätt till laglott. Du kan testamentera bort hälften av dina tillgångar, utan att detta kränker bröstarvingarnas laglott (7 kap. 1 §). Detta innebär att dina fyra bröstarvingar åtminstone ska få dela på 50 % av kvarlåtenskapen. Resterande 50 % kan du testamentera till vem du vill. Det är sålunda fullständigt i enlighet med de juridiska reglerna att du låter resterande hälft tillfalla ditt äldsta barn. Skulle du ge bort en fastighet till ett av barnen under ditt liv, kan detta räknas som ett förskott på arv, om inte du bestämmer annat.

Sammanfattningsvis så ska en bodelning ske när ena maken avlider. Där ska makarnas tillgångar ingå och skuldernas ska avräknas på respektive makes egendom. Ett eventuellt överskott från makarna ska senare läggas samman och likadelas. Skulle en make ha ett underskott (mer skulder än tillgångar), går denna make in med ett värde om noll kronor i likadelningen och i sådant fall likadelas endast den andra makens tillgångar. Den efterlevande har rätt att få egendomar till ett värde av minst fyra prisbasbelopp. Finns gemensamma barn i äktenskapet, ska dessa bröstarvingar få sitt arv först när den andra maken avlidit, men här kan ett testamente föreskriva annat. Du kan testamentera bort hälften av din kvarlåtenskap till vem du vill (det äldsta barnet i ditt fall). Den andra hälft utgör bröstarvingarnas laglott och får inte kränkas. Basbeloppsregeln går även före ett testamente.

Behöver du hjälp med att upprätta ett korrekt testamente, rekommenderar jag dig att använda vår prisvärda avtalstjänst {http://lawline.se/avtal/testamente}.

Hoppas svaren var till din hjälp. Har du följdfrågor, är du åter varmt välkommen att kontakta mig via min mail.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll