Testamentera bort fastighet

FRÅGA
Mina två syskon och jag äger gemensamt en sommarstuga. Går det att formulera ett avtal om att vi ärver varandra om någon skulle gå bort men att våra barn ärver lika delar när alla tre gått ur tiden?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga.

I svensk rätt så går det att avtala om det mesta och det går att skriva testamenten som uppfyller dina krav. Ju fler okända variabler för framtiden gör det dock svårare, ni vet tex inte vilket syskon som dör först osv...

Eftersom ni äger vars en tredjedel redan och att ni vill att era barn ska dela på era ägandedelar som de är anser jag att det skulle vara enklast att formulera ett testamente som ger de andra syskonen rätt till att endast förfoga över den avlidnes andel men samtidigt inte ger syskonen äganderätt till andelen. Då skulle äganderätterna fortfarande tillfalla arvingarna efter att alla syskonen avlidit.

Därför rekommenderar jag verkligen att ni uppsöker en familjejurist för att formulera ett korrekt testamente för samtliga syskon.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

MVH

Patrik Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (854)
2020-09-20 Vad händer med egendom som en gång getts mellan syskon om gåvomottagaren avlider?
2020-09-20 Kan en suppleants arvingar ärva en del av aktiebolaget?
2020-09-19 Har man rätt att få veta om ens faster har avlidit?
2020-09-15 Vad innebär fri förfoganderätt?

Alla besvarade frågor (84313)