Testamentera bort egendom som tillhör någon annan

Hej! En avliden har testamenterat halva fastigheten till de gemensamma barnen, men det är make/maka som står som ägare till fastigheten. Fastigheten är ej enskild egendom och ej deras permanentbostad. Är testamentet giltigt, då den avlidne inte äger fastigheten, men tilldelas ju värdet av fastigheten vid bodelningen i samband med bouppteckningen?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! 

Möjligheten att förordna om egendom genom testamente regleras i ärvdabalkens 9e kapitel. https://lagen.nu/1958:637#K9P1S1

Där anges att "Den som har fyllt 18 år får genom testamente förordna om sin kvarlåtenskap." Kvarlåtenskapen är de tillgångar och skulder som den avlidne har efter att bodelning har genomförts. Vid bodelningen fördelas makarnas giftorättsgods jämnt mellan dem. Den som var ägare till giftorättsgods med högre värde tvingas därför överföra en del av detta för att de båda ska få lika mycket. Hur värdet ska utjämnas är fritt att bestämma för den som ska föra över egendom. Se https://lagen.nu/1987:230#K11P9S1 

För att kunna testamentera bort något måste man själv ha äganderätt till det, detta innebär att man inte kan testamentera bort något enbart för att värdet kommer att tillfalla en vid en bodelning. Ingen äganderätt har vid detta tillfälle gått över.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning