FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBröstarvinge07/09/2016

Testamentera bort efterlevande makes arvsrätt

Hej.

Kan man välja att testamentera all kvarlåtenskap till sina bröstarvingar istället för att kvarlåtenskapen tillfaller överlevande maka/make?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv återfinns i ärvdabalken; nedan ÄB, se här.

Du kan testamentera allt till dina bröstarvingar, så att din make/maka inte ärver något av din kvarlåtenskap. Utgångspunkten är att maken/makan ärver den först avlidne maken, men ett testamente kan således ändra den ordningen. Den efterlevande maken/makan har dock alltid rätt till åtminstone fyra prisbasbelopp i bodelningen efter den avlidne. Denna rätt går före all annan arvsrätt, se 3 kap. 1 § 2 st ÄB. Regeln kallas basbeloppsregeln.

För att basbeloppsregeln ska slå in krävs att den efterlevande maken/makan inte erhåller åtminstone fyra prisbasbelopp i bodelningen (4 x 44 300 kr). I princip kan regeln således bara slå in om det totala boet är värt mindre än åtta prisbasbelopp (eftersom att bodelningen delar det totala boet på hälften).

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas TärnrothRådgivare