Testamentera bort bröstarvingar

2017-12-11 i Testamente
FRÅGA
Min mor har dött och vi är 3 st särkullsbarn. Mamma och hennes man har varit gifta i 39 år och har en gemensam son.Det finns ett testamente sen 1985 där det står "att den av oss undertecknade äkta makar som överlever den andre skall med undantag för bröstarvinges laglott erhålla hela den avlidnes kvarlåtenskap med full äganderätt.Efter bådas död skall fastighet "huset123456" tillskiftas vår gemensamma son "Olle Olsson". I övrigt skall kvarlåtenskapen fördelas mellan våra arvingar enligt lag.Min styvfar ringde idag och presenterade att bouppteckning ska bli den 3 januari, och om jag ska skriva på papper om att avskriva mig laglotten. Jag undrar vad betyder detta i sin helhet, enligt kommentar i testamentet så om min styvfar har full ägande rätt så har han rätt att sälja egendomen, ge bort, förbruka den eller testamentera bort den. Som jag förstår det så får vi särkullsbarn ingenting. Är det lagligt? Vad kan jag/vi göra för att få ut vår lag/arvslott?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Enligt 9 kap. 1 § ärvdabalken har man rätt att upprätta ett testamente. Det krävs dock enligt 10 kap 1 § ärvdabalken att det är korrekt utformat men jag förutsätter att det i detta fall är fråga om ett giltigt testamente. Av 11 kap 1 § ärvdabalken framgår att man vid tolkning av ett testamente ska utgå från vad man tror är testatorns vilja, man antar att testator vill gynna sina bröstarvingar.

Jag tolkar testamentet som så att bröstarvingarna endast ska få ut sin laglott då den ena maken dör. En bröstarvinges laglott är hälften av det man som bröstarvinge egentligen har rätt att ärva, detta framgår av 7 kap 1 § ärvdabalken. Enligt lag är det bröstarvingar som i första hand har rätt till att ärva, 2 kap 1 § ärvdabalken, vilket innebär det är ni bröstarvingar som ska dela lika på allt. Laglotten blir alltså hälften av din moders kvarlåtenskap dividerat med fyra. Resterande kvarlåtenskap ska tillfalla den efterlevande. Ni bröstarvingar kommer alltså få halva kvarlåtenskapen och den efterlevande maken kommer att få halva kvarlåtenskapen med full äganderätt. Med full äganderätt menas att man får använda egendomen som man vill. Deras gemensamma son kommer dock få vänta på sitt arv då även detta tillfaller den efterlevande, men endast med full förfoganderätt, detta enligt 3 kap 1 § ärvdabalken. Med full förfoganderätt får man disponera ganska fritt men man får till exempel inte testamentera eller ge bort det.

Den andra meningen tolkar jag som att man vid den efterlevandes död ska följa lag vid arvsdelning. Ni tre syskon som inte är barn till den efterlevande kommer inte ärva något då ni inte enligt lag har rätt att ärva honom.

Att avskriva sig laglotten skulle innebära att avskriva sig arvet helt och hållet, vilket man i och för sig kan göra enligt 17 kap 2 § ärvdabalken. Det jag kan tänka mig att den efterlevande i detta fall menar är att du ska avskriva dig arvslotten (och endast få ut laglotten) vilket du gör genom att skriva på bouppteckningen.

Ni kommer alltså inte att bli helt utan arv, men ni tre som endast är barn till den avlidne kommer endast ärva hälften av vad ni hade ärvt om inte testamentet funnits, hälften av en fjärdedel av kvarlåtenskapen.

Hoppas att detta svar hjälpte dig! :)

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2977)
2021-11-30 Preskription av rätten till arv
2021-11-30 Om man inte vill halvsyskon ska kunna ärva
2021-11-30 Hur ärver särkullbarn och hur skapas enskild egendom?
2021-11-30 Fri förfoganderätt i testamente

Alla besvarade frågor (97550)