Testamentera arv när det finns kvar släkt?

Hej!

Min fars fru som inte har egna barn vill testamentera sitt arv till mig. Hon har två brorsbarn efter sin döda bror. Kan hon välja att testamentera sin kvarlåtenskap till vem hon vill, t.ex till mig eller någon annan, istället för att brorsbarnen ska få något?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 9 kap. 1 § ärvdabalken får den som fyllt 18 år genom testamente förordna om sin kvarlåtenskap (kvarlåtenskap = det som ska fördelas genom arv eller testamente). Det finns en begränsning vad gäller testamentsrätten som regleras i 7 kap. ärvdabalken. Enligt denna får en bröstarvinges laglott inte kränkas, vilket hade varit aktuellt i ditt fall om din fars fru hade haft egna barn. De hade då haft en oinskränkt rätt till sin laglott (vilket utgör halva arvslotten, se 7 kap. 1 § ärvdabalken).

Eftersom att din fars fru inte har några barn, går det alldeles utmärkt för henne att testamentera hela sitt arv till dig. Observera att ett testamente ska upprättas skriftligen, med två närvarande vittnen (10 kap. 1 § ärvdabalken) för att vara giltigt.

Om du behöver hjälp med att upprätta ett testamente så rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Lycka till! Om du har några frågor, skriv gärna en kommentar nedan så besvarar jag den så fort som möjligt.

Vänligen,

Sandra SöderbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning