FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente01/10/2015

Testamentera arv

hej!

Jag undra om man vill skriva ett testamentet efter vissa villkor t.ex. om man vill dela arvet efter det man ser är lämpligt. Kan man skriva testementet på det sättet då.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Precis som du säger så är det möjligt att testamentera ett arv. Det krävs då att vissa förutsättningar är uppfyllda samt vissa krav för hur mycket man får testamentera. Detta framgår av Ärvdabalken. I lagen anges i kap 9 § 1 att man har rätt att testamentera om man är fyllda 18 år, och under vissa förutsättningar har man även rätt att testamentera om man fyllt 16 år. Enligt kap 10 § 1 så krävs det två vittnen vid upprättande av testamentet.

Däremot krävs enligt kap 7 § 1 att minst hälften av arvet går till sitt barn/sina barn, alltså kan man testamentera bort högst 50 %, då 50 % måste gå till sina barn (bröstarvingar).
Vidare krävs att en viss del måste ärvas till sin make/make, denna del är det som motsvaras prisbasbeloppet som detta år är 44500 kr.

Förutom detta kan arvet testamenteras till vem som helst och hur man själv föredrar.

/Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare