Testamente vid samboförhållande och särkullbarns rätt till laglott

2016-05-16 i Laglott
FRÅGA
Jag är sambo med man som har ett barn. Vi har inga gemensamma barn. Vi har en fastighet som vi äger 50/50. Totala värdet ca 2 milj, skuld finns på 1 milj. Min sambo äger ensam bilen.Han har skrivit ett testamente som lyder:"Samtlig min kvarlåtenskap skall med full äganderätt tillfalla min sambo ,,,,,=(undertecknad), att av henne förfaras med efter gottfinnande".Vad innebär ovanstående skrivning för mig? Vi är medvetna om att hans barn i vart fall har rätt till laglott. Hur stor blir den?Hur snabbt har barnet rätt att påkalla och få ut sin laglott?Finns det några möjligheter att "skjuta upp" sådan begäran?MVH/ Monica
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom du och din partner är sambos och inte gifta ärver ni inte varandra ''automatiskt'', vilket är fallet vid äktenskap (se 3 kap. 1 § ärvdabalken). Den närmste arvingen till din sambo är således dennes barn som träder in som ensam arvinge vid din partners frånfälle enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB).

Precis som du anger har barnet en oinskränkt rätt på att få ut sin laglott, vilket utgör hälften av arvlåtarens (din sambos) kvarlåtenskap, 7 kap. 1 § ÄB. Skulle din sambos kvarlåtenskap uppgå till exempelvis 1 miljon kronor har alltså barnet rätt till minst 500 000 kronor. Resterande del av kvarlåtenskapen kan fritt testamenteras bort av barnets förälder. Det bör dock påpekas att om det finns testamente som avviker från barnets legala rätt till laglott (vilket det testamente du beskriver i frågan verkar göra) måste barnet påkalla jämkning av testamentet för att få ut sin laglott, 7 kap. 3 § ÄB. Påkallar barnet ingen jämkning kommer alltså hela kvarlåtenskapen tillfalla dig i enlighet med testamentet. Påkallas jämkning kommer barnet få ut hälften av kvarlåtenskapen och resterande hälft går till dig. Det finns mig veterligen ingen möjlighet att ''skjuta upp'' barnets rätt till begäran av sin laglott utan rätten att kräva sin laglott tillkommer barnet ensamt som själv väljer om denne vill hävda sin rätt eller inte.

Hoppas att Du har fått svar på dina frågor!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (770)
2020-10-18 Hur långt sträcker sig rätten till laglott?
2020-10-14 Hur gör man för att begära ut sin laglott?
2020-10-07 Kan en förälder göra sin avlidna sons barn arvlösa?
2020-10-01 Kan min mamma ge bort egendom utan att jag får skydd för min laglott?

Alla besvarade frågor (85173)