Testamente vars testator är dement

2021-02-19 i Testamente
FRÅGA
Kan ett syskonbarn ta hand om ekonomin om personen han sköter det åt är dement och räknas som " anhörig", vad händer om den personen påverkar att hans barn blir arvtagare
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att testamente ska anses giltigt finns ett formkrav reglerat. Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen som med sin underskrift ska styrka att testatorn har skrivit under det skriftliga testamentet. Vittnena behöver däremot inte veta innehållet i testamentet, de behöver enbart veta att det är ett testamente som de bevittnar (10 kap. 1 § ärvdabalken).

Trots att ovanstående formkrav är uppfyllt så kan ett testamente som har upprättats under påverkan av en psykisk störning förklaras ogiltigt (13 kap. 2 § ärvdabalken). Bevisbördan för detta påstående åvilar den person som väcker denna ogiltighetstalan. Vad som blir avgörande är inte det faktum att testatorn har demens, utan det som blir avgörande är om det kan bevisas att det finns ett samband mellan demensen och testamentets innehåll. Det vill säga, det ska bevisas att innehållet i testamentet inte hade varit detsamma om testatorn inte var dement.


Vänliga hälsningar,

Jessica Jacob
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2856)
2021-06-08 Hur länge är ett testamente giltigt?
2021-06-02 Kan det blir problem att mina föräldrar hjälpt oss att köpa hus och står för halva fastigheten, om någon av dem avlider?
2021-05-31 Fördela bostadsrätt och möbler genom testamente
2021-05-31 Nyttjanderätt för efterlevande make

Alla besvarade frågor (93078)