Testamente utan vittnen

Hej! Jag undrar hur man ska göra som dödsbodelägare med ett testamente som man hittat i den avlidnes lägenhet. Detta är dock inte underskrivet eller bevittnat. Det finns även andra oklarheter i det såsom felstavat namn och endast ett personnummer av tre arvstagare. Är detta testamente giltigt? Måste man ta med det och bestrida det i bouppteckningen? Mvh Hasse

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om testamente finns i ärvdabalken (äb).

10 kap. 1 § äb reglerar formkraven för upprättande av testamente. Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen. Dessa vittnen ska samtidigt närvara då testatorn skriver under handlingen. Vidare ska vittnena skriva under handlingen.

I din fråga framgår det att testamentet inte uppfyller de formkrav som redogörs ovan då testamentet bland annat inte är underskrivet eller bevittnat. I det fall ett testamente inte är upprättat på ett lagenligt sätt är det ej gällande enligt 13 kap. 1 § äb. Dock krävs det att någon av arvingarna gör gällande att testamentet är ogiltigt enligt 14 kap. 5 § äb. Detta kallas för klandertalan och ska göras inom sex månader från det att arvingen erhöll testamentet. En klandertalan väcks i domstol.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Christoffer TolfRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning