Testamente utan vittnen

Hej! Jag undrar hur man ska göra som dödsbodelägare med ett testamente som man hittat i den avlidnes lägenhet. Detta är dock inte underskrivet eller bevittnat. Det finns även andra oklarheter i det såsom felstavat namn och endast ett personnummer av tre arvstagare. Är detta testamente giltigt? Måste man ta med det och bestrida det i bouppteckningen? Mvh Hasse

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om testamente finns i ärvdabalken (äb).

10 kap. 1 § äb reglerar formkraven för upprättande av testamente. Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen. Dessa vittnen ska samtidigt närvara då testatorn skriver under handlingen. Vidare ska vittnena skriva under handlingen.

I din fråga framgår det att testamentet inte uppfyller de formkrav som redogörs ovan då testamentet bland annat inte är underskrivet eller bevittnat. I det fall ett testamente inte är upprättat på ett lagenligt sätt är det ej gällande enligt 13 kap. 1 § äb. Dock krävs det att någon av arvingarna gör gällande att testamentet är ogiltigt enligt 14 kap. 5 § äb. Detta kallas för klandertalan och ska göras inom sex månader från det att arvingen erhöll testamentet. En klandertalan väcks i domstol.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Christoffer TolfRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”