Testamente utan vittnen

2017-07-08 i Testamente
FRÅGA
Hej! Jag undrar hur man ska göra som dödsbodelägare med ett testamente som man hittat i den avlidnes lägenhet. Detta är dock inte underskrivet eller bevittnat. Det finns även andra oklarheter i det såsom felstavat namn och endast ett personnummer av tre arvstagare. Är detta testamente giltigt? Måste man ta med det och bestrida det i bouppteckningen? Mvh Hasse
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om testamente finns i ärvdabalken (äb).

10 kap. 1 § äb reglerar formkraven för upprättande av testamente. Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen. Dessa vittnen ska samtidigt närvara då testatorn skriver under handlingen. Vidare ska vittnena skriva under handlingen.

I din fråga framgår det att testamentet inte uppfyller de formkrav som redogörs ovan då testamentet bland annat inte är underskrivet eller bevittnat. I det fall ett testamente inte är upprättat på ett lagenligt sätt är det ej gällande enligt 13 kap. 1 § äb. Dock krävs det att någon av arvingarna gör gällande att testamentet är ogiltigt enligt 14 kap. 5 § äb. Detta kallas för klandertalan och ska göras inom sex månader från det att arvingen erhöll testamentet. En klandertalan väcks i domstol.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Christoffer Tolf
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2894)
2021-07-27 Är kontanta medel egendom?
2021-07-23 Hur ska jag meddela arvingar om ett testamente, och när kan de senast motsätta sig testamentet?
2021-07-19 Do you need a testament in Sweden?
2021-07-18 Är ett testamente bindande om man upprättat det själv?

Alla besvarade frågor (94270)