Testamente utan testators underskift

2017-05-31 i Testamente
FRÅGA
Hej! Släkting A, som är singel och barnlös, har avlidit. Det finns efterlevande syskon och syskonbarn. A har testamenterat allt till syskonbarnet B, övriga syskon och syskonbarn får enligt testamentet ingenting. Testamentet är handskrivet, bevittnat av två vittnen som skrivit under med signaturer. A själv har däremot inte skrivit under med sin signatur, däremot finns ju A's namn tydligt utskrivet för hand i testamentets text, och den sista viljan är det inga otydligheter med. A har inte mått riktigt bra stor del av sitt liv, och inte varit psykiskt frisk men tror inte det finns officiell diagnos på detta.Är testamentet giltigt, kan man testamentera bort allt från sina syskon?Tack på förhand för svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad gäller din fråga om man kan testamentera bort allt från sina syskon så är svaret ja. Det är endast den avlidnes bröstarvingar 2 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB) (barn eller barnbarn om barnen ej är i livet) som ej kan göras arvslösa. Detta pga. att bröstarvingarna alltid har rätt att få ut sin laglott. Dock måste varje arvinge först klandra testamentet för att få ut sin laglott. Den avlidnes syskon åtnjuter dessvärre ingen sådan rätt och kan således göras helt arvslösa.

Vad gäller testamentets giltighet så verkar det inte vara helt korrekt upprättat. Ett testamente som ej är korrekt upprättat blir dock ej omedelbart ogiltigt utan varje arvinge som vill göra anspråk på arvet måste klandra testamentet och begära att det ogiltigförklaras. Om en arvinge ej klandrar blir testamentet giltigt till den delen. Klandertalan måste dock göras inom sex månader från det att arvingen tog del av testamentet. Detta framgår av 14:5 ÄB. Om en sådan klandertalan ej väcks inom sex månader är rätten till arv förlorad.

Jag vill vidare även tillägga att det endast är de legala arvingarna (de som skulle ha ärvt om testamentet inte hade funnits) som kan klandra testamentet. Jag förutsätter att A.s föräldrar ej är i livet, det är annars de som i första hand har arvsrätt. Därefter går arvsrätten vidare till A:s syskon. Om syskonen dock ej längre är i livet går arvsrätten vidare till syskonbarnen. Detta framgår av 2:2 ÄB.

För att ett testamente ska vara upprättat i laga form krävs det enligt 10:1 ÄB att det är skriftligt upprättat samt i närvaro av två vittnen undertecknat av testator (den som upprättar testamentet) eller att testator vidkänner sin underskrift i vittnenas närvaro. Även vittnena ska skriva skriva under handlingen. I detta fallet verkar det dock som att testatorns (A:s) underskrift saknas. Då denna helt saknas uppfyller testamentet inte kraven i 10:1 ÄB och är därför enligt 13:1 ÄB ogiltigt och arvingarna kan enligt 14:5 ÄB väcka klandertalan för att få testamentet ogiltigförklarat. Detta har i grunden att göra med att om underskriften saknas så anses det inte med säkerhet kunna fastställas att testamentet verkligen är testatorns yttersta vilja.

För att sammanfatta det hela så kan man göra sina syskon arvslösa. I detta fallet verkar det dock finnas klandergrund för testamentet då det saknar en underskrift av testator. För att kunna ta del av A:s arv krävs det dock att varje arvinge för egendel inom sex månader klandrar testamentet. Görs ej detta blir testamentet giltigt enligt sin ordalydelse.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Återkom gärna om du har några vidare funderingar.

Louise Kjellberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2901)
2021-08-04 Vad kan man göra om ett testamente kränker laglotten?
2021-08-03 Hur länge kan utbetalning på legat dröja?
2021-08-02 Kan ett testamente göra föräldrar och syskon arvlösa?
2021-07-31 Hur upprätta testamente så att min sambo och sambos barn ärver mig?

Alla besvarade frågor (94629)