Testamente - tolkning och ogiltigförklaring

2019-01-24 i Testamente
FRÅGA
Har en fråga rörande min fars testamente som avled i december 2018. En formalitet där han skriver arvslott istället för laglott. Vad vi förstod av förrättningsmötets jurist finns möjlighet till att ogiltigförklara testamentet. Vi behöver en gott råd.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

Arvslott och laglott
Först ska jag redogöra för de två olika begreppen så att det står klart vad skillnaden mellan dem är. För att förklara detta använder jag mig av ett exempel. Låt oss säga att A dör och efterlämnar sina två barn B och C. A:s kvarlåtenskap uppgår till ett värde av 100 000 kr och inget testamente är skrivet varför B och C enligt lagen skall dela lika på allt. Vardera av barnens arvslott uppgår då till 50 000 kr.

Skulle det däremot vara så att A har skrivit ett testamente där han vill ge en del av sin kvarlåtenskap till någon annan är sina barn så har barnen åtminstone rätt till sin laglott. Laglotten består av halva kvarlåtenskapen, vilken barnen får dela lika på. Detta resulterar i att vardera barns laglott skulle vara 25 000 kr och att A alltså som mest får testamentera bort 50 000 kr, 7 kap. 1 § ÄB. Skulle det däremot vara så att han testamenterar bort mer, och barnen ändå vill få rätt till sin laglott, får det jämka testamentet, 7 kap. 3 § ÄB.

Tolkning av testamente
Nu har jag fått väldigt lite information om vad denna sammanblandning av orden arvslott och laglott får för betydelse i er fars testamente. Huvudregeln är hursomhelst som sådan att om det är något som är otydligt eller om det har skett någon felskrivning i testamentet och man ändå kan utläsa vad det är som var testatorns, er fars, vilja så ska man utgå från det. Man ska alltså bortse från felskrivningar och verkställa testamentet så som det var tänkt om man kan utröna detta, 11 kap. 1 § ÄB.

Ogiltigförklaring av testamente
För att man ska kunna ogiltigförklara ett testamente krävs det att någon av följande grunder föreligger:

- att er far inte skulle ha varit behörig att förordnad ett testamente, 13 kap. 1 § ÄB,

- att det inte uppfyller formkraven (skriftligt, två vittnen och samtligas underskrift) enligt 10 kap 1 § ÄB,

- att testamentet upprättades av någon under påverkan av psykisk störning, 13 kap. 2 § ÄB, eller

- att testamentet har uppkommit under tvång alternativt att testatorn blivit svikligen förledd, 13 kap. 3 § ÄB.

Enligt min bedömning finns det ingen grund för att ogiltigförklara testamentet med hänsyn till det ovan anförda.

Råd
Det jag kan tänka mig att juristen menade var att ni som barn har rätt att jämka testamentet om det är så att ni enligt testamentet inte har rätt att få ut er laglott som jag skrev ovan. En sådan jämkning skall göras inom sex månader, vilket innebär att ni har gott om tid på er om detta skulle vara av intresse.

Allmänna felskrivningar gör man ingenting åt så länge man förstår vad det är som testatorn menade.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och skulle det vara så att du har någon följdfråga så är det bara att höra av dig till mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag er lycka till!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2153)
2019-06-17 Vad ska man tänka på när man utformar ett testamente?
2019-06-16 Öppnande av testemente
2019-06-15 Lägga till person i testamente
2019-06-11 Vad innebär det att testamente endast får verkan mellan rättegångsparterna?

Alla besvarade frågor (69983)