Testamente till personer bosatta utomlands

2021-01-26 i Testamente
FRÅGA
jag är gift och har inga barn. undrar om jag kan skriva testamente till min brors vuxna barn som spred i världen och en Iran, och även den som är kvar i Iran kan vara arvtagare?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga kommer att besvaras utifrån omständigheterna i ditt fall. Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB). Om man inte har förordnat om sin kvarlåtenskap genom testamente fördelas arvet enligt den legala arvsföljden. Det innebär att arvet fördelas enligt den följden som framgår av ärvdabalken. Vill du veta mer om den legala arvsföljden kan du gärna ställa en fråga om det!

Ett sätt att frångå den legala arvsföljden är att upprätta ett testamente (9 kap. och 10 kap. ÄB). I lagen finns det inga regler om vem du får testamentera din kvarlåtenskap till eftersom avtalsfrihet gäller på området. Du kan alltså testamentera din kvarlåtenskap till din brors vuxna barn, trots att de inte bor i Sverige. När du upprättar testamentet är det viktigt att du är tydlig med att beskriva din yttersta vilja och till vem du vill testamentera kvarlåtenskapen. Vill du att brorsbarnen ska få olika andelar av din kvarlåtenskap eller hur ska det fördelas? Det bör anges för att undvika tolkningssvårigheter i efterhand och eventuella konflikter. Genom att ange personnummer, eller motsvarande identifikationsnummer i det land dem befinner sig i, underlättar du verkställandet av testamentet.

Jag är osäker på om jag ska tolka din fråga som att du vill göra din make arvslös, men följande stycke beskriver en sådan situation där det är avsikten. Du kan inte göra din make helt arvslös. När du avlider ska ditt och din makes giftorättsgods (egendom som inte är enskild egendom, egendom som omfattas av giftorätt) fördelas genom bodelning. Enligt huvudregeln har din make rätt till hälften av ert giftorättsgods. När bodelningen är klar ska arvet fördelas. Om det inte finns ett testamente som säger annat ärver maken allt med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken inte får bestämma över egendomen genom testamente, men i övrigt äger maken rätt att förfoga över egendomen som den vill, till exempel genom försäljning, gåva eller förbrukning. I ditt fall vill du testamentera egendomen till dina brorsbarn och om du inte vill att din make ska ärva dig bör du ange det i testamentet. Som skydd för den efterlevande maken finns dock en skyddsregel som innebär att den efterlevande maken alltid har rätt att få, så långt kvarlåtenskapen räcker, egendom som motsvarar fyra prisbasbelopp. Prisbasbeloppet år 2021 är 47 600 kr, vilket innebär att den efterlevande maken har rätt till 4 x 47 600 = 190 400 kr. I beloppet omfattas egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom.

Sammanfattning
Du kan frångå den legala arvsföljden genom att upprätta ett testamente. Testamentet är ett uttryck för din yttersta vilja och det råder avtalsfrihet på området. Det innebär att du kan testamentera din kvarlåtenskap till vem du vill, men var tydlig med att beskriva din vilja, alltså till vem du vill testamentera egendomen genom att ange personnummer eller motsvarande identifikationsnummer. Vill du att brorsbarnen ska dela på egendomen bör du ange det och ska egendomen fördelas enligt särskilda andelar bör du ange det också. Om din avsikt är att göra din make arvslös kan du inte göra det till fullo på grund av den skyddsregel som finns för efterlevande make. Efterlevande make har rätt att ur kvarlåtenskapen efter dig erhålla egendom som motsvarar fyra prisbasbelopp. Bortsett från skyddsregeln kan du testamentera din kvarlåtenskap som du vill.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2953)
2021-10-24 Barns rätt till arv
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente

Alla besvarade frågor (96532)