Testamente till förmån för svärson

2016-01-25 i Testamente
FRÅGA
Min mor har tre barn som kommer att ärva henne. Min syster är svårt sjuk och risken finns att hon kommer att avlida innan min mor. Om vi förstått det hela så kommer hennes arv då att gå till min systers barn. Min syster vill att detta arv istället ska gå till hennes man. Kan hon testamentera det så eller är det vår mor som ska skriva det testamentet. Tack för en bra och informativ sida.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Din syster kan inte testamentera om att ett framtida arv från er mor ska tillfalla hennes man. Ett sådant förordnande är ogiltigt enligt 17 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Det krävs således att din mor förordnar om uppdelningen av kvarlåtenskapen i ett testamente. Om din syster avlider innan din mor har dina syskonbarn emellertid alltid rätt till sin laglott enligt 7 kap. 1 § ÄB, vilket är hälften av arvslotten (den del som skulle ha tillfallit din syster, men som enligt de legala arvsreglerna ska delas upp mellan hennes barn). Om testamentet kränker dina syskonbarns rätt till laglott kan de enligt 7 kap. 3 § ÄB begära jämkning inom sex månader från att de blivit delgivna testamentet.

Om något av dina syskonbarn är omyndigt ska en god man utses enligt 11 kap. 2 § föräldrabalken (1949:381) (FB) för att företräda barnets intresse i dödsboet. Detta eftersom barnets förmyndare (din systers make) har del i samma dödsbo i och med testamentet. En god man får inte för barnets räkning avstå från arv enligt 15 kap. 6 § FB och ska därför begära jämkning av testamentet för att barnet ska få ut sin laglott.

Med vänliga hälsningar

Cecilia Bernhardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2683)
2020-11-30 Är ett testamente som saknar testators underskrift ogiltigt?
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?
2020-11-28 Behöver vi upprätta ett nytt testamente nu när vi har gift oss?
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86819)