Testamente till förmån för den efterlevande maken

2019-01-18 i Testamente
FRÅGA
Hej!Vi har delat bo under bestående äktenskap och vet inte hur det blir när en av oss avlider och vi har särkullebarn men inga egna.Huset ägs 50/50 och allt "av värde" är delat mellan oss och är nedskrivet och inlämnat till Tingsrätten, alltså lagfört. (om det nu heter så)Frågan är egentligen, vad händer med det som är respektives ägodelar, ärver den andra något?Eller går dennes egendom till dennes barn?Kan vi skriva testamente sinsemellan så att den som lever vidare kan få den andres del till denne går bort?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att ni har gjort en bodelning under bestående äktenskap utan att något mål om äktenskapsskillnad pågår samt att ni inte äger annat än huset tillsammans.

Du undrar hur ni ska gå till väga för att den efterlevande maken ska få ärva den avlidnes egendom före dennes särkullbarn.

Regler om rätt till arv finns i Ärvdabalken (1958:637).

Upprätta testamente till förmån för den efterlevande maken

Det är fullt möjligt att upprätta ett testamente som stadgar att den efterlevande maken ska få ärva den avlidnes ägodelar, t ex en soffa och bil. På detta sätt hindrar ni att den avlidnes särkullbarn får all egendom på en gång (3 kapitlet 1 § Ärvdabalken). Testamentet ska upprättas skriftligen med två vittnen som står bredvid när testatorn skriver under testamentet (10 kapitlet 1 § Ärvdabalken). Vittnena ska skriva under med sina namn, samt yrke och ort som de bor på (10 kapitlet 2 § Ärvdabalken).

Bröstarvingars rätt till laglott

Vi upprättande av testamentet kan vara bra att tänka på bröstarvingars rätt till laglott. Laglotten utgör hälften av dennes arvslott (7 kapitlet 1 § Ärvdabalken). Arvslotten består av värdet av all kvarlåtenskap, dvs all den avlidnes egendom så som bostad, besparingar mm. Om denna rätt inskränks kan bröstarvingen begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott (7 kapitlet 4 §). Som jag förstår din fråga, är det i princip lösöre som ni vill att den efterlevande ska ha företräde till. Om det är så att besparingar eller liknande täcker bröstarvinges laglott är situationen oproblematisk. Annars kan det vara värt att tänka på när egendomen testamenteras bort.

Om ni vill att den avlidnes andel av huset ska ärvas av den efterlevande ska även detta stadgas i testamentet.

Viktigt att tänka på är att det man erhåller från testamente, erhåller man med full äganderätt om inget annat anges i testamentet. Det innebär att man är fri att göra vad man vill med egendomen. Om ni vill att den avlidnes egendom därefter ska övergå till dennes barn, bör detta alltså tydliggöras i testamentet. Kanske är det lämpligt med villkor som stadgar att den efterlevande maken inte får skänka, sälja eller spendera egendomen?

Få hjälp med upprättande av testamente

Om ni önskar att få hjälp med att upprätta testamente kan ni vända er till info@lawline.se.

Vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2863)
2021-06-24 Hembudsklausul i testamente
2021-06-23 Vilka uppgifter om vittnena ska finnas med i testamentet?
2021-06-20 Måste testamentstagarens fulla personnummer finnas med i testamentet?
2021-06-17 Kan man testamentera enskild egendom i flera led?

Alla besvarade frågor (93333)