Testamente till barnbarn - förvaltas av annan än föräldrar?

2020-03-30 i Testamente
FRÅGA
Jag undrar om jag kan testamentera bort en del av mina tillgångar tillnågon annan än min son? Jag vet att jag inte kan testamentera bort allt, men hur mycket, om något?Jag har inga andra barn och är ensamstående i dag. Kan jag testamentera till vänner, organisationer?Går det att testamentera till omyndiga barnbarn och låta annan närstående pålitlig person än föräldrarnaförvalta/äga dessa tillgångar, tills barnbarnen uppnår myndig ålder (1 år, 5 år och 10 år nu)?Föräldrarna är mkt oansvariga, har bla. stora kredit skulder och skulle förbruka barnens pengar till konsumtion och nöjen.Det här oroar mig mycket, jag vill gärna veta om jag kan göra något.Tack på förhandMvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relevanta bestämmelser finns i ärvdabalken (ÄB) och föräldrabalken (FB).

Jag kommer först förklara vem som har rätt till arv och vilken rätt du har att själv bestämma genom testamente. Sedan går jag in på hur du kan se till att barnbarnens eventuella arv inte används på fel sätt.

Vem ärver om inget testamente finns?

De som i första hand ska ärva är de i första arvsklassen (bröstarvingarna) det vill säga släktingar i rakt nedstigande led (barn, eller om barnen inte längre finns i livet så blir det barnbarnen osv). (2 kap. 1 § ÄB)

Då du är ensamstående och inte har några andra barn, får din son som utgångspunkt ärva allt. Undantag från detta kan dock göras genom testamente.

Testamente kan ändra detta

Det arv en arvinge har rätt till enligt ovan om det inte funnits något testamente kallas för arvslott. Hälften av en bröstarvinges arvslott utgör dennes laglott (7 kap. 1§ ÄB). För att få ut sin laglott äger en bröstarvinge rätt att påkalla jämkning i testamente. (7 kap. 3§ ÄB)

Med andra ord har din son rätt till minst hälften av det du lämnar efter dig (kvarlåtenskapen). Om du skulle testamentera bort mer än hälften har din son rätt att påkalla jämkning av testamentet och få ut sin laglott med följden att testamentstagarna får ärva mindre.

Du kan utan hinder testamentera angående hälften av kvarlåtenskapen. Vem du vill testamentera till är helt och hållet upp till dig; barnbarn, vänner, organisationer med mera.

Vem förvaltar det omyndig person ärver?

Den som ännu inte fyllt 18 år och därmed är omyndig, har inte rätt att själv förfoga över sina tillgångar. (9 kap. 1 § FB) Det är då barnets föräldrar som är barnets förmyndare. (10 kap. 1 § FB) Föräldrarna i egenskap av förmyndare har då som utgångspunkt ansvaret för att förvalta sådant som barnet äger.

Om du inte vill det dina barnbarn ärver ska förvaltas på fel sätt av deras föräldrar, kan du i testamentet villkora rätten till arv med särskild överförmyndarkontroll. Om arvet överstiger ett visst prisbasbelopp sker detta automatiskt, men det är klokt att ha försäkrat sig om det genom villkor i testamentet. (Se 16 kap. 11 § FB)

En överförmyndare väljs i varje kommun (19 kap. 1 § FB) och utövar tillsyn över bland annat förmyndare. (16 kap. 1 § FB) Pengar som satts in hos bank enligt ett sådant villkor får inte tas ut utan överförmyndarens samtycke. (13 kap. 8 § FB)

Med andra ord, om dina barnbarn ärver pengar med villkorad överförmyndarkontroll, kommer dessa finnas på ett bankkonto som föräldrarna inte kommer få ta ut pengar från utan överförmyndarens samtycke. Detta förhindrar att pengarna används till någon annans nytta än barnens.

Som sagt utses överförmyndare för varje kommun, som exempel har Göteborgs stad skrivit bra information om överförmyndarens roll; här.

Vad händer nu?

Om du inte vill att din son ska ärva hela kvarlåtenskapen, behöver du skriva ett testamente. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med en jurist som kan hjälpa dig med detta och tänk särskilt på villkor angående överförmyndare om du testamenterar till dina barnbarn.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anna Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2795)
2021-03-08 Förvaltning av arv till minderårig
2021-03-07 Kan jag välja vem som ska företräda mitt dödsbo?
2021-03-07 Vad innebär min morbrors testamente?
2021-03-07 Är ett testamente giltigt om testatorns kusin och kusinens fru har bevittnat testamentet?

Alla besvarade frågor (89990)