Testamente till barnbarn

2017-06-19 i Testamente
FRÅGA
Min mormor äger en bostadsrättlägenhet och hon är 90 år och funderar på att flytta till något mindre. Nu till frågan om jag som barnbarn skulle vilja bo i hennes lägenhet om/när hon flyttar vad har jag då för rättigheter om min mormor skulle gå bort? Hon har 3 barn men om det finns nån möjlighet att jag skulle kunna ta över lägenheten istället så vill hon det?Mvh Linda Ingvarsson
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga regleras i ärvdabalken (äb). I det fall din mormor inte upprättat testamente följer vi den legala arvsrätten. Detta innebär i det aktuella fallet att arvlåtarens bröstarvingar ärver kvarlåtenskapen. Det finns nu tre barn som delar på kvarlåtenskapen.

I det fall din mormor vill att du ska ärva hennes bostad kan hon upprätta ett testamente enligt 10 kap. 1 § äb. Testamentet upprättas skriftligen med två vittnen som ska närvara samtidigt då din mormor skriver under handlingen.

Ett problem som kan uppstå vid det fall en arvlåtare upprättar testamente är att bröstarvingarna går miste om en del av sin arvslott. Oavsett vad som är testamenterat är en bröstarvinge alltid garanterad sin laglott vilket är hälften av arvslotten. Ett enkelt exempel att illustrera hur man beräknar laglotten är följande: arvlåtaren har 100 kronor i sin kvarlåtenskap. Finns det tre bröstarvingar är var och ens arvslott 1/3 av denna kvarlåtenskap och laglotten är 1/6.

Om bröstarvingarnas inte kan erhålla sin laglott av den resterande kvarlåtenskapen efter att arvlåtarens bostad testamenterats bort kan dessa påkalla jämkning och på så sätt erhålla sin del med hjälp av bostaden.

Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor.

Med vänlig hälsning,
Christoffer Tolf
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2999)
2022-01-18 Kan någon testamentera bort hela sin kvarlåtenskap trots att en legal arvinge är vid liv?
2022-01-16 Måste brorsbarn få del i testamente?
2022-01-11 Kan min mamma ändra i hennes och pappas gemensamma testamente?
2022-01-10 Kan bröstarvinge avtala bort sin rätt till laglott?

Alla besvarade frågor (98495)