Testamente som ska gälla efter efterlevande makes bortgång

Hej!

Min man har nyligen fått veta att hans bror i själva verket är hans halvbror, de har inte samma far. Min man önskar att han och hans bror ska få lika del av arvet efter deras föräldrar då de vuxit upp som en familj och han har bett sin far att skriva ett testamente där min man får sin arvslott och den andra halvan som fadern har rätt att testamentera ska gå till hans bror. So far so good. Men om man skriver ett testamente där fadern testamenterar halva sin kvarlåtenskap till brodern, vad händer då om min mans far avlider före deras mor? Kan man skriva i testamentet att modern ska förvalta kvarlåtenskapen och att testamentet träder i kraft efter hennes död? Eller hur gör man? Tanken är alltså att det ska delas lika mellan syskonen efter båda föräldrarnas bortgång.

MVH Eva

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Om man är gift när man avlider tillfaller hela kvarlåtenskapen den efterlevande maken, enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken. Om någon bröstarvinge till den först avlidne maken lever vid efterlevande makens död ska hälften av boet gå till denna. Detta kallas sekundosuccession och innebär att den efterlevande maken inte har full äganderätt utan endast fri förfoganderätt till den del av egendomen som kommer från den först avlidne maken vid bodelningen. Detta regleras i 3 kap. 2 § ärvdabalken.

Om din mans far avlider före hans och hans halvbrors mor är det dessa regler som gäller för din man. Den del av kvarlåtenskapen som din man ärver efter sin far tillfaller hans mor med fri förfoganderätt, och när hans mor sedan avlider får din man arvet från båda sina föräldrar.

För att samma sak ska gälla din mans halvbror kan deras far skriva ett sekundosuccessionsförordnande i testamentet, enligt 12 kap. 1 § ärvdabalken. Då skriver han att halva hans kvarlåtenskap ska tillfalla hans maka med fri förfoganderätt och att den delen av kvarlåtenskapen ska tillfalla din mans halvbror efter makans bortgång.

För att vara säkra på att testamentet blir så som ni vill ha det rekommenderar jag att ni bokar tid med en jurist på Familjens jurist. Det kan ni göra här: lawline.se/boka


Vänlig hälsning,

Caroline OravaRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”