Testamente som endast bevittnats av en person

2018-01-08 i Testamente
FRÅGA
En släkting till oss har avlidit. Släktingen har inga egna barn, dvs det finns inga bröstarvingar. Släktingen har 4 syskon varav 2 fortfarande är i livet. Några år innan släktingen gick bort upprättade denne ett testamente där önskan var att 2 av de avlidna syskonens barn skulle ärva hela kvarlåtenskapen. Testamentet visar sig dock ha bevittnats av en enda person istället för två personer. Frågan är om det finns någon möjlighet att testamentet ändå kan anses gälla. Måste det i så fall 'godkännas' av samtliga som i annat fall skulle ärva? Eller räcker det att några, majoriteten 'godkänner' det? Vad är det som gäller?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga.

Nej, tyvärr är inte testamentet giltigt i det här fallet. Ett testamente måste bevittnas av två personer för att vara giltigt. Se 10 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB)

Följs inte formkraven är det som utgångspunkt ogiltigt. Se 13 kap. 1 § ÄB

Det är dock så att testamentet inte automatiskt blir ogiltigt. Det måste nämligen klandras för att det inte ska gälla. Detta ska ske inom sex månader från att arvingarna delges testamentet. Alla arvingar enligt den legala arvsordningen ska delges testamentet. Se 14 kap. 4–5 § ÄB

Om ovanstående sker, innebär detta att kvarlåtenskap istället ska fördelas enligt den legala arvsordningen. Eftersom två syskon finns i livet kommer dessa ärva kvarlåtenskapen efter den avlidne, men syskonbarnen kommer också ärva eftersom istadarätten ger barn rätt att träda in i sina avlidna föräldrars ställe. Se 1 kap. 1 § ÄB, 2 kap. 2 § 2 st ÄB

Alltså den legala arvsordningen innebär i det här fallet att kvarlåtenskapen efter den avlidne kommer delas i 4 delar där vardera gren kommer få lika stor del i kvarlåtenskapen.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Erik Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (3007)
2022-01-26 Testamente i förhållande till arvsrättsordning
2022-01-26 Ofullständig fråga
2022-01-26 Kan man testamentera bort arv till en välgörenhetsorganisation till nackdel för sina syskon?
2022-01-25 Går det att ge bort egendom som är ämnad att testamenteras?

Alla besvarade frågor (98657)