Testamente som endast bevittnats av en person

En släkting till oss har avlidit. Släktingen har inga egna barn, dvs det finns inga bröstarvingar. Släktingen har 4 syskon varav 2 fortfarande är i livet. Några år innan släktingen gick bort upprättade denne ett testamente där önskan var att 2 av de avlidna syskonens barn skulle ärva hela kvarlåtenskapen. Testamentet visar sig dock ha bevittnats av en enda person istället för två personer. Frågan är om det finns någon möjlighet att testamentet ändå kan anses gälla. Måste det i så fall 'godkännas' av samtliga som i annat fall skulle ärva? Eller räcker det att några, majoriteten 'godkänner' det? Vad är det som gäller?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga.

Nej, tyvärr är inte testamentet giltigt i det här fallet. Ett testamente måste bevittnas av två personer för att vara giltigt. Se 10 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB)

Följs inte formkraven är det som utgångspunkt ogiltigt. Se 13 kap. 1 § ÄB

Det är dock så att testamentet inte automatiskt blir ogiltigt. Det måste nämligen klandras för att det inte ska gälla. Detta ska ske inom sex månader från att arvingarna delges testamentet. Alla arvingar enligt den legala arvsordningen ska delges testamentet. Se 14 kap. 4–5 § ÄB

Om ovanstående sker, innebär detta att kvarlåtenskap istället ska fördelas enligt den legala arvsordningen. Eftersom två syskon finns i livet kommer dessa ärva kvarlåtenskapen efter den avlidne, men syskonbarnen kommer också ärva eftersom istadarätten ger barn rätt att träda in i sina avlidna föräldrars ställe. Se 1 kap. 1 § ÄB, 2 kap. 2 § 2 st ÄB

Alltså den legala arvsordningen innebär i det här fallet att kvarlåtenskapen efter den avlidne kommer delas i 4 delar där vardera gren kommer få lika stor del i kvarlåtenskapen.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Erik JohanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”