Testamente särkullsbarn laglott

2017-05-26 i Testamente
FRÅGA
Hej!Min maka och jag är gifta sedan 2006. Hon har 2 barn från tidigare äktenskap och jag 1 barn från tidigare äktenskap. Citerar från vårt testamente: "Den av oss som överlever den andre skall med fri förfoganderätt erhålla den avlidens kvarlåtenskap, av vad slag det vara må, med undantag för särkullbarns rätt till laglott.All kvarlåtenskap, av vad slag det vara må, som tillfaller bröstarvingar skall utgöra enskild egendom i äktenskap. "Vad händer med kvarlåtenskapen om hon eller jag dör ? Vad kan innefattas i "av vad slag det vara må"?
SVAR

Hej och varmt välkommen till Lawline!

Som jag förstår det vill du ha hjälp att första vad ert testamente faktiskt innebär. Mitt första råd är självklart att i första hand kontakta den jurist som upprättat testamentet för att på så vis ta reda på vad testamentet faktiskt innebär.

Jag kan svara på hur jag tolkar texten i ert testamente. Jag besvara vad som händer utifrån två olika fall. 1. att du dör först och 2. att din maka dör först.

1. Du har ett barn sedan ett tidigare förhållande. Detta barn är ett särkullsbarn enligt ärvdabalken som reglerar vad som händer då en familjemedlem avlider. Ert testamente torde innebära att hela din kvarlåtenskap (alltså det du får ut efter en eventuell bodelning + enskild egendom och all annan egendom) kommer att tillfalla din maka med fri förfoganderätt förutom ditt barns rätt till laglott.

Då uppkommer frågan vad innebär fri förfoganderätt? Jo det innebär att allt som din maka ärver efter dig får hon använda och disponera förutom att testamentera bort det till någon annan än ditt barn som har efterarvsrätt på kvarlåtenskapen efter dig.

Nästa fråga är då vad som är ditt barns rätt till laglott? Laglott definieras i ärvdabalken (ÄB) 7 kap som du kan hitta här. Laglotten är således hälften av den arvslott som enligt rättsordningen borde tillfalla barnet. Arvslotten är hela din kvarlåtenskap under förutsättning att din maka efter bodelning och hennes enskilda egendom erhållit strax under 179 200kr (fyra prisbasbelopp). Alltså har enligt ert testamente ditt barn rätt att direkt vid din död erhålla sin laglott vilket huvudregeln stadgar är hälften av kvarlåtenskapen efter dig. Resten erhåller din maka med fri förfoganderätt och ditt barn har då en efterarvsrätt i makans egendom när hon dör.

2. Vad gäller ifall din maka dör först då? Jo då föreligger det på samma vis med skillnaden att hennes barn då delar på hälften av hennes egendom kvarlåtenskap på samma vis som i (1.) och sedan har de båda efterarvsrätt på resterande hälft efter dig.

Jag tolkar "av slag det må vara" omfatta all egendom oavsett vilket egendomsslag det är - alltså fast egendom, lös egendom osv.

Som sagt går det inte att ge ett fullständigt svar då jag inte vet hur era egendomsförhållanden ser ut och resterande del av testamentet. Man skriver ofta på detta vis eftersom det inte går att testamentera bort barnens laglott till en ny maka som inte är barnets moder. Jag hoppat att jag har förtydligat situationen och ifall du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att mejla info@lawline.se eller boka tid med en av våra erfarna jurister.

Mvh,

Oskar Paladini Söderberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2897)
2021-07-30 Formkrav testamente
2021-07-30 Bra utformning av testamente
2021-07-29 Bevittna testamente - varför och vilka?
2021-07-27 Är kontanta medel egendom?

Alla besvarade frågor (94472)