Testamente, särkullbarn och laglott.

2015-04-15 i Testamente
FRÅGA
Kort tid att agera.Hur kommer arvet efter mig att bli fördelat mellan mina barn och min make. Vi har inga gemensamma barn. Vi har båda särkullebarn.Kan jag göra ett tillägg till testamentet att arvslotten efter mig till mina barn skiftas vid en ev. försäljning av fastigheten? Laglotten kontra testamentet? Jag är hälftenägare i ett dödsbo som innefattar en skogsfastighet. I testamentet efter mina föräldrar står att det ska vara enskild egendom och att man genom äktenskapsförord kan införa giftorätt. Går det således direkt till mina barn?Följande dokument finns 1. Åktenskapsförord och 2. Testamente1.Vi äkta makar XX (min make) och YY (jag), bestämmer genom detta äktenskapsförord att såväl all egendom, som YY nu äger, som all egendom som YY framdeles förvärvar, ska vara YY:s enskilda egendom vari XX således inte skall ha någon giftorätt. All egendom som träder istället för nu avsedd egendom skall vara vederbörandes enskilda egendom. Avkastning av all nu avsedd egendom skall vara enskild egendom. 2. I vårt gemensamma testamente står att all min kvarlåtenskap jag förvärvat genom arv tillfalla mina bröstarvingar. All övrig kvarlåtenskap dvs all övrig enskild egendom samt min del i giftorättsgodset , ska med fri förfoganderätt tillfalla min make. Vid min makes frånfälle ska det han erhållit i arv efter mig tillfalla mina bröstarvingar enl. lag.Mycket frågor och kort om tid att åtgärda. Kan jag själv göra ett tillägg? Nuvarande testamente är underskrivet av oss båda två. Om jag för över fonder till mina barn räknas de då som gåva eller arv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår ifrån att det rör sig om ett giltigt testamente som tillkommit i av lagen bestämd ordning. Ett inbördes testamente utgör egentligen två testamenten, ett av vardera make fast det är skrivet på samma papper. Behovet av denna typ av testamente minskade när reglerna kring efterlevande makes arvsrätt inträdde. Det fyller dock en viktig funktion där det finns särkullbarn. Varje barn har dock rätt att utfå halva sin arvslott (laglott) eventuellt genom att klandra testamente enligt 7:3 Ärvdabalken.

När du ska göra ett tillägg till det första testamentet kräver lagen att det uppfyller samma formkrav som huvudtestamentet, se reglerna i kapitel 10 i Ärvdabalken, här. Du kan alltså i en skriftlig separat handling skriva ”tillägg till testamente”. Du måste precis som i huvudtestamentet ha två närvarande vittnen, det behöver dock inte vara samma vittnen som bevittnat det första testamentet.

Då din fråga gäller arv av enskild egendom så kommer denna egendom gå direkt till dina barn.

När det gäller fonderna kan du göra även dessa till enskild egendom och de tillfaller då dina barn. Om du för över fonder till dina barn när du lever kommer detta räknas antingen som förskott på arv eller gåva. Om du vill ge fonderna som gåva till dina barn så behöver du upprätta ett gåvobrev.

Hoppas du fått svar på dina frågor. För att göra ett tydligt testamente (eller tillägg till testamente) råder jag dig att kontakta jurist för ytterligare hjälp. Du kan även använda dig av Lawlines avtalstjänst http://lawline.se/avtal/testamente där du snabbt och enkelt skriver ett korrekt testamente till en fast kostnad. Även när det gäller gåvobrev så erbjuder vi trygga och skräddarsydda avtalsmallar här på vår hemsida.

Ellinor Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2527)
2020-07-12 Är en kopia av ett testamente giltigt?
2020-07-09 Vad krävs för att testamente ska vara ogiltigt?
2020-07-09 Förordnande om kvarlåtenskap genom avtal
2020-07-07 Är det möjligt att förordna om något som utgår endast under förutsättning att ett visst faktum är för handen?

Alla besvarade frågor (81862)