Testamente - rätt att läsa innan dödsfall?

2015-11-11 i Testamente
FRÅGA
Hej! Får anhörig läsa igenom ett testamente innan personen har avlidit?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Ett testamente upprättas av en testator och innehåller i de flesta fall mycket privat information. Så länge testator är vid liv är testamentet inte någon offentlig handling, det blir det först vid bouppteckningen, vilket betyder att det är testatorn som äger all rätt till testamentet. Således är det är upp till testatorn själv om han eller hon vill visa innehållet i testamentet för någon anhörig eller annan person.

En anhörig har alltså rätt att läsa igenom ett testamente innan testator har avlidit såvida testator ger sitt godkännande till det. Testamentets innehåll kommer alltså inte att behöva ändras om anhörig, efter testators medgivande, läser testamentet.

Med Vänliga Hälsningar,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2680)
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?
2020-11-23 Alla arvingar utom bröstarvingar kan uteslutas genom testamente
2020-11-23 Får farmor bevittna testamente där barnbarn är testamentstagare?
2020-11-22 Vad händer med underårigas arv?

Alla besvarade frågor (86454)