Testamente om enskild egendom samboförhållande och äktenskap

2017-11-11 i Enskild egendom
FRÅGA
Jag är änka och mina söner är enda barnbarn till sin farfar. Är det då viktigt att farfar vid ett eventuellt arv, har skrivit ett testamente att arvet är enskild egendom? Ena sonen är sambo och jag undrar vad som kan hända med hans tillgångar vid en separation.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

För att bäst kunna besvara din fråga ska jag först beskriva hur ett testamente om enskild egendom skulle påverka dina söner i det fall de är sambor. Jag ska sedan kort nämna vad det skulle innebära för dem om de i framtiden skulle gifta sig.

Samboförhållande

Vid en eventuell bodelning mellan sambor ska endast samboegendom ingå, 8 § sambolagen. Vad som är samboegendom hittar du i 3 § sambolagen, och beskrivs som bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. Som utgångspunkt anses inte egendom som ärvts vara förvärvad för gemensam användning. Detta betyder att ett arv från sönernas farfar förmodligen inte skulle ingå i bodelningen. Däremot kan det finnas undantag, om din son exempelvis bland sin farfars kvarlåtenskap får ta del av en bostad som ska användas tillsammans med sonens sambo. För att vara på den säkra sidan vore det alltså bäst om sönernas farfar skriver ett testamente om att arvet efter honom ska utgöra enskild egendom. Detta skulle innebära att arvet definitivt inte ingår vid en eventuell bodelning, och inte heller egendom som trätt i dess ställe, 4 § sambolagen.

Äktenskap

Om dina söner i framtiden skulle gifta sig och sönernas farfar vill att hans arv ska utgöra enskild egendom är det viktigt att ett testamente om detta upprättas, eftersom arvet annars skulle ingå i en eventuell bodelning mellan sönerna och deras makar, 10 kap. 1 § och 7 kap. 1 § äktenskapsbalken. Om ett sådant testamente upprättas ska egendomen istället klassas som enskild och därför hållas utanför en eventuell bodelning, 7 kap. 2 § äktenskapsbalken.

Slutsats

Om dina söners farfar vill vara säker på att arvet efter honom ska förbli enskild egendom bör han alltså upprätta ett testamente med villkor om detta. Oavsett om sönerna i framtiden kommer att ingå samboförhållande eller äktenskap kan han då vara säker på att arvet inte kommer att ingå i någon form av bodelning.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela Lundblad
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?