Testamente om efterarv

2017-08-20 i Testamente
FRÅGA
Min far lever i ett samboförhållande sedan 10 år tillbaka. Han äger ett hus, vilket köptes långt innan dess att samboförhållandet startade. Huset kommer, enligt testament, att ärvas av min fars bröstarvingar. I testamentet som upprättats dem emellan, står följande: "Vid den först avlidnes frånfälle skall också den efterlevnades tillgångar och skulder antecknas o värderas enligt samma principer som gäller för värdering av den avlidnes kvarlåtenskap. Dessa anteckningar skall tillsammans med bouppteckningen ligga till grund för lottfördelningen mellan våra resp. arvingar vid den sist avlidnes frånfälle. Reglerna i 3 kap och 4 §§ ärvdabalken om vederlag o förkovran skall därvid äga motsvarande tillämpning."Innebär detta att om min far avlider först kommer hans sambo erhålla hans fullständiga kapital tills dess att hon själv avlider. Först då kommer vad som antecknades som min fars kapital återgå till bröstarvingarna? Dvs. vi erhåller således inte hans fullständiga kapital den dagen han dör utan måste invänta sambons bortgång? Om kapitalet går med ytterligare vinst, efter hans bortgång, kommer vi inte heller att få ta del av detta den dagen samtliga har avlidit?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har förstått testamentet helt rätt - din fars sambo kommer ärva kvarlåtenskapen när din far gått bort och först när sambon gått bort får du ut din del av arvet.

Eftersom du är bröstarvinge har du rätt till hela arvet eller som minst laglotten när din far dör. I ditt fall har din far testamenterat att allt ska gå till hans sambo för att tidigast efter hennes bortgång gå till bröstarvingarna. Eftersom du alltid har rätt till din laglott kan du klandra testamentet, och på så sätt få ut din laglott direkt. Resterande får du isåfall ut efter din fars sambo dör.

Ifall du väljer att inte klandra testamentet utan väntar med att få ditt arv tills din fars sambo dött så kommer din del av arvet att räknas på den egendom som finns vid detta tillfälle. Detta innebär att du inte är garanterad viss egendom. Om egendomen vid din fars sambos bortgång har ökat innebär ärvdabalkens 3kap 4§ att denna ökning enbart ska tillfalla hennes arvingar, inte dig, om ökningen tex beror på förvärvsarbete, arv osv. Om sambon däremot orsakar väsentlig minskning av egendomen genom tex gåva eller liknande så kommer den del hon gjort av med att räknas till kvarlåtenskapen så att du trots det får del av den egendom du har rätt till.Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia Holgersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2977)
2021-11-30 Preskription av rätten till arv
2021-11-30 Om man inte vill halvsyskon ska kunna ärva
2021-11-30 Hur ärver särkullbarn och hur skapas enskild egendom?
2021-11-30 Fri förfoganderätt i testamente

Alla besvarade frågor (97584)