Testamente och syskons rätt

2016-02-03 i Testamente
FRÅGA
Hej.Jag är ensamstående.Dom närmaste släktingar jag har är två bröder med familjer.Om jag dör utan att lämna något testamennte,ärver då mina bröder mig?Eller blir det allmäna arvsfonden?Om jag skrivit testamente till förmån för en god vän,kan då mina bröder bestrida det testamenntet och eventuellt få hela arvet och lämna min vän helt utan något av arvet?Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsrätten regleras i ärvdabalken (ÄB) vilken du kan hitta här.

Dina bröder är i vad som kallas för den andra arvsklassen, och är alltså de som lagligen ärver dig i det fall du är ogift och inte har barn (vilket skulle utgöra första arvsklassen). Allmänna arvsfonden inträder då det inte finns någon som är berättigad arv i någon av de tre arvsklasserna, och blir således inte aktuellt i ditt fall då du har som du beskriver, flera bröder.

Om du vill göra avsteg ifrån hur rätten ser ut på området, och frånträda arvsordningen kan du göra detta genom att upprätta ett testamente. Man kan testamentera bort hela kvarlåtenskapen eller en viss andel, vilket benämns universellt förordnande, men det finns vissa begränsningar som främst rör om i fallet du har bröstarvingar (dvs. barn) då de har rätt till laglott enligt 7 kap 1§ ÄB. I ditt fall verkar inte detta hinder finnas, du kan alltså testamentera bort din kvarlåtenskap till någon annan än dina bröder om du så önskar, till exempel din vän.

Har en avliden person upprättat ett testamente, trots att denne har släktingar som enligt lag är arvsberättigade, så är huvudregeln att dessa lagstadgade arvingar ska delges testamentet. Arvingarna har därefter sex månader på sig att väcka klandertalan, ifall de anser att testamentet inte är giltigt vilket stadgas i 14 kap 5§. Ogiltighetsgrunderna står i 13 kap ÄB och är förkortat (1§) om testatorn inte var behörig att överlåta kvarlåtenskapen eller det är något formfel i testamentet, eller (2§) om det upprättats under psykisk störning, eller (3§) om det upprättats under tvång eller vilseledande.

Hoppas detta besvarar din fråga!

Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se. Du kan också använda dig av vår betaltjänst och få en juridisk utredning av din fråga inom 3 dagar. Den hittar du här.

Marianna Vergari
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2683)
2020-11-30 Är ett testamente som saknar testators underskrift ogiltigt?
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?
2020-11-28 Behöver vi upprätta ett nytt testamente nu när vi har gift oss?
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86819)