Testamente och särskild förvaltning för minderårig

2019-08-01 i Testamente
FRÅGA
Hej! Vill testamentera min egendom till mitt omyndiga syskonbarn och garantera att hennes föräldrar inte kan ta ut några pengar från arvegodset. Vill även att pengarna inte ska kunna röras förrän vid 25 års ålder. Rekommenderar ni att jag utser en privat överförmyndare eller ett annat tillvägagångssätt, tex skapar en stiftelse?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Om du inte vill att föräldrarna till syskonbarnet ska förvalta arvet kan du upprätta ett testamente som anger att det som omyndigt barn ärver ska sättas under särskild förvaltning (se 12 kap. 11 § ärvdabalken (ÄB) och 11 och 12 kap. föräldrabalken (FB)). I förordnandet av särskild förvaltning utser du en så kallad särskild förvaltare och sätter upp villkor för hur förvaltningen ska skötas. Det är viktigt att du noga överväger vem du ska utse, särskild då det är möjligt för förvaltaren att avsäga sig sitt uppdrag. Det finns dock inget som hindrar dig att utse alternativa förvaltare.

Om du upprättar ett testamente med föreskrift om särskild förvaltning är det dessutom möjligt att reglera att den särskilda förvaltningen ska ske fram till dess att barnet är äldre än 18 år.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2552)
2020-08-06 Kan jag ändra mitt testamente eller måste jag upprätta ett nytt?
2020-08-06 Kan ett testamente till fördel för den efterlevande maken upprättas?
2020-08-04 Kan min avlidne partners son avstå arv om sekundoförordnande?
2020-07-31 Hur bestämmer jag över mitt arv?

Alla besvarade frågor (82626)