Testamente och särkullbarn

2017-12-04 i Testamente
FRÅGA
Hej! Jag är ensamt barn till mina föräldrar, men min pappa har en dotter från ett tidigare förhållande som han ej har kontakt med idag. Mina föräldrar har skrivit ett testamente att följande skall gälla beträffande deras kvarlåtenskap: Om pappa går bort först skall mamma erhålla all kvarlåtenskap med full äganderätt. Efter hennes död skall befintlig kvarlåtenskap tillfalla deras gemensamma bröstarvinge. Om mamma går bort först skall pappa erhålla all kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Efter pappas död skall befintlig kvarlåtenskap tillfalla deras gemensamma bröstarvinge. Vi förordnar samtidigt att vad bröstarvinge erhåller i arv efter någon av dem skall vad det gäller såväl kapital som fast egendom samt avkastning därav vara bröstarvingens enskilda egendom i äktenskap samt ej ingå i bodelning av sambors gemensamma hem enligt sambolagen och skall inte heller omfattas av rådighetsinskränkning eller övertaganderätt enligt denna lag. Vad menas med detta? Vad händer om min mamma går bort först? Eller min pappa? Vad får min sk halvsyster ärva om mamma resp pappa går bort först? Har min halvsyster rätt att få ut sin del direkt om pappa går bort? Vad händer om mamma går bort först och pappa har fri förfoganderätt?
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Att ärva med full äganderätt innebär att man får göra vad man vill med egendomen, skänka eller testamentera bort mm. Ärver man däremot med fri förfoganderätt så får man disponera fritt över egendomen men med undantag att man inte får lov att skänka eller testamentera bort det. Med full äganderätt behöver man således inte visa någon hänsyn till den avlidnes arvingar.

Din pappas dotter från tidigare förhållande är dock hans bröstarvinge till lika stor del som du är och hon har därför rätt till sin laglott efter er pappa när han dör, oavsett om han skrivit testamente. Eftersom ni är två bröstarvingar så är er arvslott hälften var av kvarlåtenskapen, och er laglott (vilken man som bröstarvinge har laglig rätt till) är hälften av detta, dvs en fjärdedel av din pappas kvarlåtenskap. När din pappa dör kan alltså din halvsyster utkräva detta oavsett vad dina föräldrar skrivit i testamente.

Om din mamma istället skulle avlida först så får din pappa disponera egendomen fritt men inte skänka eller testamentera bort den. Din halvsyster har ju inte rätt till något arv förrän din pappa dör eftersom hon inte är din mammas bröstarvinge. När din pappa sedan avlider så kommer först den delen av din pappas egendom som utgör arvet efter din mamma att tillfalla dig som bröstarvinge till henne. Sedan kommer din pappas kvarlåtenskap att fördelas mellan dig och din syster, då din syster troligtvis bara kommer att få sin laglott.

Angående avsnittet om att ditt arv ska vara enskild egendom etc. så innebär detta att om du skulle ingå äktenskap eller samboskap och sedan avsluta detta så ska inte ditt arv ingå i den bodelning som görs i anledning av detta. Det betyder alltså att din eventuella sambo eller make/maka inte har någon rätt till ditt arv.

Sammanfattning
Dina föräldrars testamente utgör alltså inget hinder för din halvsyster att få ut sin laglott oavsett vem som dör först. Dör din pappa först kommer din mamma, efter att din syster fått ut sin del, kunna göra vad hon vill med egendomen, medan om din mamma dör först kommer din pappa inte att kunna skänka eller testamentera bort arvet efter din mor. Testamentet innebär även ett skydd för ditt framtida arv från din eventuella partner.

Hoppas svaret var till hjälp!

Julia Stenslund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2976)
2021-11-30 Om man inte vill halvsyskon ska kunna ärva
2021-11-30 Hur ärver särkullbarn och hur skapas enskild egendom?
2021-11-30 Fri förfoganderätt i testamente
2021-11-29 Kan man klandra ett testamente om testatorn lider av demens?

Alla besvarade frågor (97477)