Testamente och samboförhållande

Hej, Jag och min bror har fått tagit del av testamente som är skrivet mellan vår pappa (nyss avliden) och hans sambo. Där står att jag och min bror endast har rätt till vår laglott. Där står också att pappas sambo tillsvidare äger allt, bostadsrätt, bil och allt lösöre. Efter hennes död tillfaller allt detta hennes barn och barnbarn. Bostadsrätten köptes in för 15 år sedan för hennes pengar ,tror vi, efter det att hon sålt sitt radhus där dom tillsammans bott i sedan 1990. Vi undrar om det som bara står i testamentet gäller? eller måste dom visa upp ett samboavtal också? Vad kan jag och min bror göra i denna situation? Tacksam för svar!

Lawline svarar

 Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om testamentet som upprättats mellan din far och hans sambo gäller utifrån de förutsättningar som du angett, eller om de också måste presentera ett samboavtal. I mitt svar kommer jag att hänvisa till Sambolag (2003:376) (hädanefter samboL) och ärvdabalk (1958:637) (hädanefter ÄB). 

Dödsfall inom samboförhållanden 

Enligt 2 § samboL upphör ett samboförhållande när en av de båda dör. När ett samboförhållande upphör ska på begäran av någon av parterna en bodelning ske, se 8 § samboL. Dock har endast den kvarlevande sambon rätt att begära detta, och dödsboet efter er far kan inte begära det, se 18 § samboL. Det är alltså inte nödvändigt att man bodelar mellan sambor men sker för det mesta. Det är i det här skedet som eventuella samboavtal blir aktuella att diskutera. När man bodelar mellan sambor på grund av ett dödsfall avgör man dels vad som tillfaller den ena sambon som lever, och dels vad som tillfaller dödsboet efter den avlidne. 

Arvsrätt

När man har gjort upp sambor emellan och avgjort vad som tillfaller dödsboet blir arvsfrågan aktuell. Det är alltså viktigt att man gör det i två separata steg för att inte blanda ihop eventuella anspråk osv. I egenskap av barn är man s.k. bröstarvinge, och har arvsrätt, se 2 kap. 1 § ÄB. När arv fördelas har man normalt sett, alltså om inget testamente finns, rätt till lika delar av arvet. Om man är två syskon delar man således jämt på kvarlåtenskapen, se 2 kap. 1 § ÄB. Detta kallas arvslotter. Halva arvslotten utgör laglotten, se 7 kap. 1 § ÄB och är det som man alltid är garanterad, förutsätt att man kräver ut den, se 7 kap. 3 § ÄB. Man kan som bröstarvinge alltså inte genom testamente bli helt arvlös i svensk rätt. 

Den som är över 18 år gammal får genom testamente avgöra hur dennes tillgångar ska fördelas efter dennes död, se 9 kap. 1 § ÄB. Testamenten är väldigt formbundna handlingar, vilket innebär att upprättandet av testamentet måste följa vissa regler. Ett giltigt testamente förutsätter att det har upprättats skriftligen inför två vittnen, se 10 kap. 1 § ÄB. Testamentet ska dessutom undertecknas i närvaro av dessa två vittnen som ska underteckna testamentet och styrka att de vet att det är ett testamente det handlar om. De måste dock inte veta om själva innehållet. Är dessa förutsättningar inte uppfyllda kan testamentet inte göras gällande och har ingen verkan efter dödsfallet.

I ditt fall har er far genom testamente gjort att bröstarvingarna (du och din bror) endast får sin laglott. Detta är alltså tillåtet, och det maximala sättet man kan inskränka er arvsrätt enligt lag. Det förutsätter då naturligtvis att testamentet är giltigt. Är det något konstigt med testamentet kan det klandras inom 6 månader från det att man tog del av det, se 14 kap. 5 § ÄB. 

Slutsats

Din fars testamente verkar utifrån vad du skriver vara korrekt och rimligt. Samboavtal mellan parterna behöver inte presenteras och när kvarlåtenskapen av din far har fastställts kommer ¼ av det tillfalla din bror och ¼ tillfalla dig. Resterande tillgångar har din far haft rätt att testamentera bort, och testamentet bör således få verkan i det här arvsskiftet. Det innebär att resterande tillgångar tillfaller hans sambo i enlighet med testamentet. 

Om du skulle ha några följdfrågor kring mitt svar får du gärna kontakta mig på: Daniel.Hogman@lawline.se 

Hoppas du fick svar på din fråga! 

Daniel HögmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”